поддержка PHP 7

Робочі програми для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом» (2020 рік впровадження)

Обов’язкові компоненти ОП

1.    ОК01 Методологія та організація наукових досліджень ПЕРЕГЛЯНУТИ

ОК01 Методологія та організація наукових досліджень(Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

2.    ОК02 Концептуальні засади сучасної педагогіки →  ПЕРЕГЛЯНУТИ

       ОК02 Концептуальні засади сучасної педагогіки (Силабус)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

3.    ОК03 Психологія управління ПЕРЕГЛЯНУТИ

ОК03 Психологія управління (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

4.    ОК04 Іноземна мова в професійній діяльності ПЕРЕГЛЯНУТИ

ОК04 Іноземна мова в професійній діяльності (Силабус)  → ПЕРЕГЛЯНУТИ

5.     ОК05 Компютерно-інфориаційні технології в освіті і науці ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ОК05 Компютерно-інфориаційні технології в освіті і науці (Силабус)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

6.   ОК06  Професіограма керівника навчального закладу ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ОК06  Професіограма керівника навчального закладу (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

7.   ОК07 Управління  навчальною та виховною діяльністю ПЕРЕГЛЯНУТИ

ОК07 Управління  навчальною та виховною діяльністю (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

8.   ОК08 Управління  трудовими  ресурсами та  змістом робіт ПЕРЕГЛЯНУТИ

ОК08 Управління  трудовими  ресурсами та  змістом робіт (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

9.   ОК09 Техніка управлінської діяльності ПЕРЕГЛЯНУТИ

ОК09 Техніка управлінської діяльності (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

10.ОК10 Фінансово-економічне та правове забезпечення діяльності навчального закладу ПЕРЕГЛЯНУТИ

ОК10 Фінансово-економічне та правове забезпечення діяльності навчального закладу (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ 

11.   ОК11 Менеджмент організації ПЕРЕГЛЯНУТИ

        ОК11 Менеджмент організації (Силабус)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

12.   ОК12 Освітні технології     →     ПЕРЕГЛЯНУТИ

        ОК12 Освітні технології (Силабус)    →     ПЕРЕГЛЯНУТИ

13.   ОК13 Теорія організацій     →     ПЕРЕГЛЯНУТИ

 ОК13 Теорія організацій (Силабус)     →     ПЕРЕГЛЯНУТИ

14.  ОК14 Державні стандарти та якість освіти ПЕРЕГЛЯНУТИ

 ОК14 Державні стандарти та якість освіти (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

15. ОК15 Виробнича (управлінська) практика → ПЕРЕГЛЯНУТИ

16. ОК16 Виробнича (переддипломна) практикаПЕРЕГЛЯНУТИ

17. Наскрізна програма виробничої практики ПЕРЕГЛЯНУТИ

ОК15 "Виробнича (управлінська) практика" 

ОК16 "Виробнича (переддипломна) практика"

 

Вибіркові компоненти  ОП

1.   ВК01 Аудит і оцінювання управлінської діяльності ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК01  Аудит і оцінювання управлінської діяльності (Силабус)  →  ПЕРЕГЛЯНУТИ

2.   ВК02  Іміджелогія ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК02  Іміджелогія (Силабус)  →  ПЕРЕГЛЯНУТИ 

3.   ВК03 Освітні вимірювання та застосування тестових методик → ПЕРЕГЛЯНУТИ

ВК03 Освітні вимірювання та застосування тестових методик (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

5.   ВК05 Механізми державного управління в галузі освіти → ПЕРЕГЛЯНУТИ 

ВК05 Механізми державного управління в галузі освіти (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

6.   ВК06 Філософія освіти ПЕРЕГЛЯНУТИ

        ВК06 Філософія освіти (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

7.   ВК07 Гувернерство ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК07 Гувернерство (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

9.   ВК09 Основи соціально-правового захисту особистостіПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК09 Основи соціально-правового захисту особистості (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

10. ВК10 Інклюзивна освіта ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК10 Інклюзивна освіта (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

11. ВК11 Соціально-орієнтована волонтерська діяльність ПЕРЕГЛЯНУТИ

        ВК11 Соціально-орієнтована волонтерська діяльність (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

13. ВК13 Теорія прийняття рішень → ПЕРЕГЛЯНУТИ

ВК13 Теорія прийняття рішень (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

14. ВК14 Психологія стресу → ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК14 Психологія стресу (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

15. ВК15 Зв'язки з громадськістю  ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК15 Зв'язки з громадськістю (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

17. ВК17 Освітні ринки ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК17 Освітні ринки (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

18. ВК18 Конфліктологія ПЕРЕГЛЯНУТИ

        ВК18 Конфліктологія (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

19. ВК19 Освітологія ПЕРЕГЛЯНУТИ

ВК19 Освітологія (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

21. ВК21 Деонтологія управління навчальним закладом → ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК21 Деонтологія управління навчальним закладом (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ 

22. ВК22 Проблема толерантності та міжконфесійного діалогу ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК22 Проблема толерантності та міжконфесійного діалогу (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

23. ВК23 Концепція сталого розвитку ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК23 Концепція сталого розвитку (Силабус)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

 

Робочі програми для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом» (2021 рік впровадження)

Обов’язкові компоненти ОП

1.    ОК01 Методологія та організація наукових досліджень ПЕРЕГЛЯНУТИ

       ОК01 Методологія та організація наукових досліджень (Силабус)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

2.    ОК02 Управління освітньою діяльністю та якість освіти ПЕРЕГЛЯНУТИ

         ОК02 Управління освітньою діяльністю та якість освіти (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

3.    ОК03 Психологія управління ПЕРЕГЛЯНУТИ

           ОК03 Психологія управління (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ 

4.    ОК04 Іноземна мова в професійній діяльності → ПЕРЕГЛЯНУТИ

       ОК04 Іноземна мова в професійній діяльності (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

5.    ОК05 Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці ПЕРЕГЛЯНУТИ

       ОК05 Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці (Силабус)ПЕРЕГЛЯНУТИ

6.    ОК06 Керівник закладу освіти та техніка управлінської діяльності ПЕРЕГЛЯНУТИ

       ОК06 Керівник закладу освіти та техніка управлінської діяльності (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

7.    ОК07 Стратегічний менеджмент  ПЕРЕГЛЯНУТИ

       ОК07 Стратегічний менеджмент (Силабус)→  ПЕРЕГЛЯНУТИ

8.    ОК08 Кадровий менеджмент → ПЕРЕГЛЯНУТИ

       ОК08 Кадровий менеджмент (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

9.    ОК09 Освітні технології ПЕРЕГЛЯНУТИ

       ОК09 Освітні технології (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

 10.    ОК10 Фінансово-економічне та правове забезпечення діяльності закладу освіти ПЕРЕГЛЯНУТИ

        ОК10 Фінансово-економічне та правове забезпечення діяльності закладу освіти (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

11.    ОК11 Теорія та менеджмент організації  → ПЕРЕГЛЯНУТИ

         ОК11 Теорія та менеджмент організації  (Силабус)  → ПЕРЕГЛЯНУТИ

12.    ОК12 Інноваційний менеджмент  → ПЕРЕГЛЯНУТИ

         ОК12 Інноваційний менеджмент (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

13.    ОК13 Комунікативний менеджмент ПЕРЕГЛЯНУТИ

         ОК13 Комунікативний менеджмент (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

 14.   ОК14 Управління проектами навчального закладу → ПЕРЕГЛЯНУТИ

         ОК14 Управління проектами навчального закладу (Силабус)  → ПЕРЕГЛЯНУТИ

15.    ОК15 "Виробнича (управлінська) практика" ПЕРЕГЛЯНУТИ

16.    ОК16 "Виробнича (переддипломна) практика" → ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

                   Вибіркові компоненти  ОП

1.   ВК01 Інституційний аудит і оцінювання управлінської діяльності → ПЕРЕГЛЯНУТИ

         ВК01 Інституційний аудит і оцінювання управлінської діяльності (Силабус)→ ПЕРЕГЛЯНУТИ

2.   ВК02  Освітні вимірювання та застосування тестових методик ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК02  Освітні вимірювання та застосування тестових методик (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

4.   ВК04 Механізми державного управління в галузі освіти ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК04 Механізми державного управління в галузі освіти (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

 5.   ВК05 Конфліктологія ПЕРЕГЛЯНУТИ

        ВК05 Конфліктологія (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

7.   ВК07 Іміджелогія ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК07 Іміджелогія (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

8.   ВК08 Менеджмент підприємницької діяльності  ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК08 Менеджмент підприємницької діяльності (Силабус)  ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

10. ВК10 Тайм-менеджмент → ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК10 Тайм-менеджмент (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

13. ВК13 Освітні ринки → ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК13 Освітні ринки (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

15. ВК15 Зв'язки з громадськістю → ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК15 Зв'язки з громадськістю (Силабус) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

16. ВК16 Управління закупівлями ПЕРЕГЛЯНУТИ

      ВК16 Управління закупівлями (Силабус) ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Back to top