поддержка PHP 7

Звіт про проходження семестрового навчання в Університеті Гуманітарно-Природничому ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Звіт підготувала: студентка Козак Олена Віталіївна

→ Переглянути звіт

Презентація “Волонтерство в Україні”

Презентацію підготували: студентки Козак Олена і Прохорець Марта

 → Переглянути презентацію

Вища Лінгвістична Школа в м. Ченстохові (Польща), 2022 р.

Звіт підготувала: студентка Мельник Марина (група СР–32)

→ Переглянути звіт

→ Семестрове навчання студентів спеціальності «соціальна робота» Рівненського державного гуманітарного університету  жовтень 2018 р. – січень 2019 р. (м. Ченстохова, Республіка Польща)

З 28 вересня 2021 р. Мельничук Надія здобувачка 2-го курсу ОП «Управління навчальним закладом» направлена на програму семестрового навчання в Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).

Кафедра упродовж тривалого періоду співпрацює із зарубіжними ЗВО:

1. Університет природничо-гуманістичний імені Яна Длугоша у Ченстохові (Польща)http://www.ujd.edu.pl/

У межах програми міжнародної співпраці із цим університетом реалізовуються, зокрема, такі види діяльності :

       а) програма академічної мобільності студентів (семестрове навчання), участь у якій взяли студенти спеціальності "Соціальна робота" і беруть нині студенти спеціальності "Менеджмент", ОП "Управління навчальним закладом";

       б) програма академічної мобільності викладачів (участь у програмі "Visiting Professor" у 2016 до т.ч. бере професор Ю. В. Пелех);

       в) наукове стажування викладачів (доц. Тимочко-Левчук І. Б., доц. Галатюк М. Ю.);

       г) проведення спільних наукових семінарів ( "Становлення та розвиток Аксіопедагогіки: проблеми, перспективи". 2021 ‒ керівник проф. Пелех Ю. В.);

       д) написання спільних підручників, статей у нмб "Scopus", монографій (проф. Ю. В. Пелех, проф. Даніел Кукла).

2. Scientific Methodical Center "Scientia Educologica " (Литва) 

       Беручи участь у роботі Центру в цілому, проф. Пелех Ю. В. є членом редакційної колегії наукових видань:

       1. Problems of Education in the 21st Century (PEC) - включений до міжнародної наукометричної бази  WoS http://www.scientiasocialis.lt/pec/

       2. Освіта: політика, менеджмент, якість Švietimas: politika, vadyba, kokybė.

       3. Kodolanyi Janos University (KJU) https://www.kodolanyi.hu/en (Угорщина).

       Професор Пелех Ю. В. неодноразово пройшов наукове стажування у вказаному ЗВО, брав участь у міжнародних наукових конференціях.

       4. Veliko Tarnovo University (Болгарія) http://uni-vt.bg/

       Співпраця реалізовується шляхом обміну педагогічним досвідом, участі у міжнародних конференціях, підготовчої роботи до стажувань викладачів та студентів.

       Також під керівництвом проф. Пелеха Ю. В. реалізовується міжнародний проект "Erasmus+" (2017-2022) 2017-2021 № 2017-1-PL01-KA107-035904 та був реалізований міжнародний проект «Młodzi i kreatywni – kreatywna przedsiębiorczość dla rozwoju współpracy pomiędzy polską i ukraińską młodzieżą»,

https://www.kmu.gov.ua/news/249301749

       Проф. Пелех Ю. В. ‒ член редакційної колегії міжнародного наукового видання "Освіта: політика, менеджмент, якість" (Литва).

Міжнародний проект «Erasmus+»  для студентів

        Три роки поспіль відбувається успішна реалізація міжнародного проекту  «Erasmus+КА1» для студентів РДГУ на базі Жешувського Університету (м.Жешув, Польща). Учасниками програми вже стали студенти Інституту мистецтв (Ірина Боярчук, 2017-2018н.р.), факультету філології (Мар’яна Біла, 2018-2019н.р.), факультету історії, соціології та міжнародних відносин (Ірина Осейчук, 2019-2020н.р.). У 2020-2021н.р. за рішенням центрального офісу програми ”Еразмус+” реалізацію академічної мобільності для студентів РДГУ перенесено на 2022р. у зв’язку із світовою пандемією Covid-19.Додаткові дати наборів будуть повідомлені.

Міжнародний проект «Erasmus+»  для викладачів

       Два роки поспіль відбувається успішна реалізація міжнародного проекту  «Erasmus+КА1» для викладачів РДГУ на базі Жешувського Університету (м.Жешув, Польща). Учасницею програми вже стала викладач художньо-педагогічного факультет Руслана Шеретюк (2018-2019н.р.). Переможцем відбору для участі у проекті у 2019-2020н.р. став викладач факультету філології Олег Деменчук. У 2019-2020 н.р. за рішенням центрального офісу програми ”Еразмус+” реалізацію академічної мобільності для викладачів РДГУ перенесено на 2022р. у зв’язку із світовою пандемією Covid-19.

Міжнародний україно-польський науково-дослідний проект «Рефлексивна освіта у вищих навчальних закладах»

        Мета спільного із польським ЗВО-партнером (Університет Гуманітарно-Природничий ім. Яна Длугоша в Ченстохові) проекту полягає у навчанні студентів окремих педагогічних спеціальностей у Польщі та Україні, після чого вони зможуть здійснювати свою методичну діяльність (експериментальне дослідження). У рамках цього проекту уже було репрезентовано дві вистави соціально-психологічного театру: «Україна і біженці: від Сходу до Заходу» та «Синій кит».

Міжнародний мистецько-науковий проект  «Марина Абрамович.Абсолютна свобода»

       У листопаді-грудні 2019р. було реалізовано Міжнародний мистецько-науковий проект «Марина Абрамович.Абсолютна свобода», організований Державною Вищою Школою в Новому Сончі та факультетом мистецтва Жешувського університету. Учасником проекту від РДГУ стала Р.М.Шеретюк на запрошення колеги із Жешувського університету, доктора факультету мистецтв Анни Стеліги.

Міжнародний грантовий проект «FlexSim» у кооперації з Фондом «Intermarium»

       У листопаді 2019р. РДГУ став одним з десяти українських ЗВО-учасників грантового проекту «FlexSim», за умовами якого університет отримав безкоштовну ліцензію для використання програмного забезпечення з метою упровадження курсу «FlexSim», у якому йдеться про створення комп’ютерних моделей виробничих систем. Викладач факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики Юрій Фещук є головним координатором проекту та здійснює викладання курсу«FlexSim» у межах змістових модулів дисциплін «Інженерна і комп’ютерна графіка» у першому семестрі та «Комп’ютерна графіка» у другому семестрі для студентів РДГУ.

Міжнародні проекти у співпраці з ГО «Центр студій політики пам’яті та публічної історії «Мнемоніка»

       Викладачі кафедри політичних наук (Гон М.М.,Долганов П.С., Івчик Н.С.) реалізували такі проекти:«Створення інструментів боротьби з антисемітизмом та ксенофобією» (за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні), «Реанімована пам’ять» (за підтримки RosaLuxemburgStiftung в Україні). У межах реалізації останнього проекту було проведено VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах».

 

І. Продовження функціонування програми «Подвійний диплом» між:

-  педагогічним факультетом РДГУ та Університетом Економіки (м. Бидгощ, Польща);

- факультетом філології РДГУ та Вищою Школою Лінгвістичною (м. Ченстохова, Польща);

- факультетом філології РДГУ та Університетом Ренн2 (м. Ренн, Франція);

- факультетом філології РДГУ та Університетом м. Перпіньян (Франція).

ІІ. Налагодження функціонування програми «Подвійний диплом» між:

- психолого-природничим факультетом РДГУ та Гуманітарно-Природничим Університетом ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

ІІІ. Продовження функціонування програми «Семестрове навчання» між:

- усіма факультетами РДГУ та Гуманітарно-Природничим Університетом ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

 

IV. Продовження функціонування програми «Короткотермінові стажування» між:

факультетом філології РДГУ та «Ротарі Клубом» (Німеччина).

 

V. Продовження функціонування міжнародного проекту «Еразмус+» для студентів та викладачів між:

- усіма факультетами РДГУ та Жешувським університетом (м. Жешув, Польща).

 

VI. Продовження набору на навчання іноземних студентів на усіх факультетах РДГУ.

 

VII. Продовження реалізації наукових стажувань для викладачів РДГУ на базі ЗВО-партнерів.

 

VIII. Продовження реалізації наукових стажувань викладачів ЗВО-партнерів на базі РДГУ.

IX. Продовження функціонування курсів з вивчення польської мови та організації екзаменів про знання іноземної мови на рівні В2.

 

X. Продовження розширення географії міжнародних зв’язків РДГУ.

 

XI. Продовження подачі заявок для міжнародних конкурсів та грантів.

 

XII. Налагодження функціонування інших аспектів міжнародного співробітництва.

 

Back to top