поддержка PHP 7
Проректор Юрій Пелех провів робочу зустріч з першим проректором проф. П. Янушкевичем та канцлером М. Лешинським Академії мистецтв у Варшаві (http://asp.waw.pl).
Під час зустрічі було погоджено напрями співпраці між художньо-педагогічним факультетом РДГУ та Академією мистецтв у Варшаві. Зокрема, вирішено питання про включення РДГУ до Консорціуму мистецьких ЗВО України та Польщі (до сьогодні від України у ньому представлені лише Львівська і Харківська академії мистецтв); намічені дати проведення виставки творчих робіт студентів РДГУ в галереї мистецтв Академії мистецтв у Варшаві; узгоджено питання стажування викладачів обох ЗВО та ін.
Відтак, для студентів і викладачів РДГУ відкриваються нові і перспективні горизонти співпраці із ЗВО Європейського Союзу.
 
Джерело:
 

       З метою підвищення обізнаності країн Східного партнерства про Рамкову програму з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” Європейська Комісія підготувала навчальні матеріали щодо написання проєктних пропозицій. Інформація буде корисною усім, хто провадить науково-дослідну діяльність та цікавиться можливостями програми “Горизонт Європа”.

→ Докладніше про можливості програми “Горизонт Європа”

Звіт про проходження семестрового навчання в Університеті Гуманітарно-Природничому ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Звіт підготувала: студентка Козак Олена Віталіївна

→ Переглянути звіт

Презентація “Волонтерство в Україні”

Презентацію підготували: студентки Козак Олена і Прохорець Марта

 → Переглянути презентацію

Вища Лінгвістична Школа в м. Ченстохові (Польща), 2022 р.

Звіт підготувала: студентка Мельник Марина (група СР–32)

→ Переглянути звіт

→ Семестрове навчання студентів спеціальності «соціальна робота» Рівненського державного гуманітарного університету  жовтень 2018 р. – січень 2019 р. (м. Ченстохова, Республіка Польща)

З 28 вересня 2021 р. Мельничук Надія здобувачка 2-го курсу ОП «Управління навчальним закладом» направлена на програму семестрового навчання в Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).

Для українських науковців стартувала програма дистанційних дослідницьких грантів від ЄС без необхідності виїзду з України (http://surl.li/gevug).

Передбачено виконання дослідницьких проєктів у співпраці з партнерами з європейських наукових організацій. Проєкти триватимуть від 6 або 12 місяців. Дослідницькі групи можуть складатися від 2 до 5 (і більше) осіб.

Кінцевий термін подання заявок: 8 травня 2023 року.

→ Докладніше

Кафедра упродовж тривалого періоду співпрацює із зарубіжними ЗВО:

1. Університет природничо-гуманістичний імені Яна Длугоша у Ченстохові (Польща)http://www.ujd.edu.pl/

У межах програми міжнародної співпраці із цим університетом реалізовуються, зокрема, такі види діяльності :

       а) програма академічної мобільності студентів (семестрове навчання), участь у якій взяли студенти спеціальності "Соціальна робота" і беруть нині студенти спеціальності "Менеджмент", ОП "Управління навчальним закладом";

       б) програма академічної мобільності викладачів (участь у програмі "Visiting Professor" у 2016 до т.ч. бере професор Ю. В. Пелех);

       в) наукове стажування викладачів (доц. Тимочко-Левчук І. Б., доц. Галатюк М. Ю.);

       г) проведення спільних наукових семінарів ( "Становлення та розвиток Аксіопедагогіки: проблеми, перспективи". 2021 ‒ керівник проф. Пелех Ю. В.);

       д) написання спільних підручників, статей у нмб "Scopus", монографій (проф. Ю. В. Пелех, проф. Даніел Кукла).

2. Scientific Methodical Center "Scientia Educologica " (Литва) 

       Беручи участь у роботі Центру в цілому, проф. Пелех Ю. В. є членом редакційної колегії наукових видань:

       1. Problems of Education in the 21st Century (PEC) - включений до міжнародної наукометричної бази  WoS http://www.scientiasocialis.lt/pec/

       2. Освіта: політика, менеджмент, якість Švietimas: politika, vadyba, kokybė.

       3. Kodolanyi Janos University (KJU) https://www.kodolanyi.hu/en (Угорщина).

       Професор Пелех Ю. В. неодноразово пройшов наукове стажування у вказаному ЗВО, брав участь у міжнародних наукових конференціях.

       4. Veliko Tarnovo University (Болгарія) http://uni-vt.bg/

       Співпраця реалізовується шляхом обміну педагогічним досвідом, участі у міжнародних конференціях, підготовчої роботи до стажувань викладачів та студентів.

       Також під керівництвом проф. Пелеха Ю. В. реалізовується міжнародний проект "Erasmus+" (2017-2022) 2017-2021 № 2017-1-PL01-KA107-035904 та був реалізований міжнародний проект «Młodzi i kreatywni – kreatywna przedsiębiorczość dla rozwoju współpracy pomiędzy polską i ukraińską młodzieżą»,

https://www.kmu.gov.ua/news/249301749

       Проф. Пелех Ю. В. ‒ член редакційної колегії міжнародного наукового видання "Освіта: політика, менеджмент, якість" (Литва).

Back to top