поддержка PHP 7

Міжнародний проект «Erasmus+»  для студентів

        Три роки поспіль відбувається успішна реалізація міжнародного проекту  «Erasmus+КА1» для студентів РДГУ на базі Жешувського Університету (м.Жешув, Польща). Учасниками програми вже стали студенти Інституту мистецтв (Ірина Боярчук, 2017-2018н.р.), факультету філології (Мар’яна Біла, 2018-2019н.р.), факультету історії, соціології та міжнародних відносин (Ірина Осейчук, 2019-2020н.р.). У 2020-2021н.р. за рішенням центрального офісу програми ”Еразмус+” реалізацію академічної мобільності для студентів РДГУ перенесено на 2022р. у зв’язку із світовою пандемією Covid-19.Додаткові дати наборів будуть повідомлені.

Міжнародний проект «Erasmus+»  для викладачів

       Два роки поспіль відбувається успішна реалізація міжнародного проекту  «Erasmus+КА1» для викладачів РДГУ на базі Жешувського Університету (м.Жешув, Польща). Учасницею програми вже стала викладач художньо-педагогічного факультет Руслана Шеретюк (2018-2019н.р.). Переможцем відбору для участі у проекті у 2019-2020н.р. став викладач факультету філології Олег Деменчук. У 2019-2020 н.р. за рішенням центрального офісу програми ”Еразмус+” реалізацію академічної мобільності для викладачів РДГУ перенесено на 2022р. у зв’язку із світовою пандемією Covid-19.

Міжнародний україно-польський науково-дослідний проект «Рефлексивна освіта у вищих навчальних закладах»

        Мета спільного із польським ЗВО-партнером (Університет Гуманітарно-Природничий ім. Яна Длугоша в Ченстохові) проекту полягає у навчанні студентів окремих педагогічних спеціальностей у Польщі та Україні, після чого вони зможуть здійснювати свою методичну діяльність (експериментальне дослідження). У рамках цього проекту уже було репрезентовано дві вистави соціально-психологічного театру: «Україна і біженці: від Сходу до Заходу» та «Синій кит».

Міжнародний мистецько-науковий проект  «Марина Абрамович.Абсолютна свобода»

       У листопаді-грудні 2019р. було реалізовано Міжнародний мистецько-науковий проект «Марина Абрамович.Абсолютна свобода», організований Державною Вищою Школою в Новому Сончі та факультетом мистецтва Жешувського університету. Учасником проекту від РДГУ стала Р.М.Шеретюк на запрошення колеги із Жешувського університету, доктора факультету мистецтв Анни Стеліги.

Міжнародний грантовий проект «FlexSim» у кооперації з Фондом «Intermarium»

       У листопаді 2019р. РДГУ став одним з десяти українських ЗВО-учасників грантового проекту «FlexSim», за умовами якого університет отримав безкоштовну ліцензію для використання програмного забезпечення з метою упровадження курсу «FlexSim», у якому йдеться про створення комп’ютерних моделей виробничих систем. Викладач факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики Юрій Фещук є головним координатором проекту та здійснює викладання курсу«FlexSim» у межах змістових модулів дисциплін «Інженерна і комп’ютерна графіка» у першому семестрі та «Комп’ютерна графіка» у другому семестрі для студентів РДГУ.

Міжнародні проекти у співпраці з ГО «Центр студій політики пам’яті та публічної історії «Мнемоніка»

       Викладачі кафедри політичних наук (Гон М.М.,Долганов П.С., Івчик Н.С.) реалізували такі проекти:«Створення інструментів боротьби з антисемітизмом та ксенофобією» (за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні), «Реанімована пам’ять» (за підтримки RosaLuxemburgStiftung в Україні). У межах реалізації останнього проекту було проведено VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах».

 

І. Продовження функціонування програми «Подвійний диплом» між:

-  педагогічним факультетом РДГУ та Університетом Економіки (м. Бидгощ, Польща);

- факультетом філології РДГУ та Вищою Школою Лінгвістичною (м. Ченстохова, Польща);

- факультетом філології РДГУ та Університетом Ренн2 (м. Ренн, Франція);

- факультетом філології РДГУ та Університетом м. Перпіньян (Франція).

ІІ. Налагодження функціонування програми «Подвійний диплом» між:

- психолого-природничим факультетом РДГУ та Гуманітарно-Природничим Університетом ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

ІІІ. Продовження функціонування програми «Семестрове навчання» між:

- усіма факультетами РДГУ та Гуманітарно-Природничим Університетом ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

 

IV. Продовження функціонування програми «Короткотермінові стажування» між:

факультетом філології РДГУ та «Ротарі Клубом» (Німеччина).

 

V. Продовження функціонування міжнародного проекту «Еразмус+» для студентів та викладачів між:

- усіма факультетами РДГУ та Жешувським університетом (м. Жешув, Польща).

 

VI. Продовження набору на навчання іноземних студентів на усіх факультетах РДГУ.

 

VII. Продовження реалізації наукових стажувань для викладачів РДГУ на базі ЗВО-партнерів.

 

VIII. Продовження реалізації наукових стажувань викладачів ЗВО-партнерів на базі РДГУ.

IX. Продовження функціонування курсів з вивчення польської мови та організації екзаменів про знання іноземної мови на рівні В2.

 

X. Продовження розширення географії міжнародних зв’язків РДГУ.

 

XI. Продовження подачі заявок для міжнародних конкурсів та грантів.

 

XII. Налагодження функціонування інших аспектів міжнародного співробітництва.

 

Back to top