поддержка PHP 7
  •         Наскрізна програма практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» (2020-2021 навчальний рік)   →  ПЕРЕГЛЯНУТИ

  • ОК15 "Виробнича (управлінська) практика" 

    ОК16 "Виробнича (переддипломна) практика"

     Наскрізна програма практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» (2021-2022 навчальний рік) → ПЕРЕГЛЯНУТИ

ОК15 "Виробнича (управлінська) практика" 

ОК16 "Виробнича (переддипломна) практика"

 

 

 

Back to top