поддержка PHP 7

kunderenko

 

 

 

  ІВАН ВІКТОРОВИЧ КУНДЕРЕНКО
Кандидат філософських наук,
викладач Рівненської духовної семінарії та академії,
експерт НАЗЯВО

 

 

 

   ЗНАЙОМСТВО З ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»
Протягом 2019-2020 років я мав змогу здобути ступінь магістра за освітньої програмою «Управління навчальним закладом» та з відзнакою завершити навчання та захистити дипломну роботу з теми «Управління системою якості надання освітніх послуг у протестантських закладах освіти України».

  КОРИСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ
Як (свого часу) здобувач освіти можу особисто засвідчити, що освітньо-професійна програма, яка реалізована в РДГУ заснована власне на компетентністному підході, відтак власне компетентністний розвиток здобувачів освіти був у постійному фокусі всього наукового-педагогічного складу, який забезпечував реалізацію освітньої програми.
  Здобуті компетенції, вміння та знання допомогли мені найкращим чином завершити написання дисертації та захистити її у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.
Завдяки отриманому досвіду я можу краще виконувати обов’язки експерта НАЗЯВО.
Динаміка змін у суспільстві та освіті зокрема вимагає від керівника закладу готовності швидко та професійним чином реагувати на виклики, розвиток саме таких компетенцій є в основі освітньо-професійній програмі «Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Рівненському Державному Гуманітарному Університеті.
  З огляду на новий досвід як науковця та експерта НАЗЯВО, мав можливість викласти окремі побажання у рецензії на ОПП, яку передав гаранту ОПП. Разом з цим щиросердно рекомендую цю освітню програму тим, хто не лінується розвиватися та не боїться приймати виклики часу у сфері освіті та мріє про розбудову якісної освіти в Україні.

 

PlysiukFoto

   Плисюк Олена Романівна - вчитель математики, «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-   методист»КЗ «Острозький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені   Костянтина Івановича Острозького». У 2016 році закінчила з відзнакою Рівненський державний   гуманітарний університет, здобула ступінь магістра за спеціальністю «Управління навчальним   закладом», здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації(у сфері освіти   та виробничого навчання).

      Сучасний керівник навчального закладу – це висококваліфікований менеджер освітньої   галузі,  організатор, лідер. Професійна компетентність керівника навчального закладу   складається з управлінських, педагогічних і дослідницьких компонентів діяльності та   визначається рівнем сформованості професійних знань та умінь. Саме ці якості допоможе   віднайти, виховати і розвинути навчання за спеціальністю «Управління навчальним   закладом».Навчання на цій спеціальності дасть можливістьвивчити державні документи, що   регулюють організацію навчальної діяльності у закладі освіти;методики та засоби планування, проектування, інформаційного моделювання управлінських процесів в організаціях; а  також, вміння організовувати власну управлінську справу;застосовувати технології управління закладом з урахуванням особливостей його функціонування;здійснювати самоаналіз та коригування особистої діяльності як складової колективної діяльності;володіти сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації.

 

MyhasiukFoto    МИХАСЮК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА  (нар. 11.11.1969 р.) - 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету, заступник директора з навчальної роботи Рівненського економіко-технологічного фахового коледжу Національного університету водного господарства та природокористування.

Освіта

 • Педагогіка і методика початкового навчання”; закінчила у 1990 році педагогічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту ім. Д.З. Мануїльського;
 • «Облік і аудит»; закінчила у 2002 році економічний факультет Українського державного університету водного господарства та природокористування;
 • «Менеджменнт»(Управління навчальним закладом), закінчила у 2016 році психолого-природничий факультет Рівненського державного гуманітарного університету.

Досвід роботи

 • 09.01990 р. по 06.09.2000 р. – вчитель початкових класів ЗОШ № 5 м. Рівне;
 • 07.2002 р. по 31.08.2005 р. – головний бухгалтер ТзОВ «Фарби» м. Рівне;
 • 09.2005 р. по 31.08.2015 р. – викладач обліково-економічних дисциплін, завідувач навчально-виробничою практикою, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу»;
 • 01.09.2015 р. по даний час – заступник директора з навчальної роботи Рівненського економіко-технологічного фахового коледжу НУВГП.

Успішні проєкти

 • учасник проекту по створенню навчально-науково-виробничого комплексу «Кадри» в Рівненській області (2011-2014 рр.).
 • успішне проходження атестації загальноосвітньої підготовки РЕТК НУВГП (2015 рік);
 • успішне проходження первинних акредитацій спеціальностей 5.02010501 «Діловодство», 5.02020701 «Дизайн», 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» (2016 р.), 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» (2017 р.), 14010301 «Туристичне обслуговування» (2018 р);
 • успішне проходження чергових акредитацій спеціальностей 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.05160201 «Швейне виробництво», 5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів» (2017 р.);
 •  організатор Міжвузівської науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості студента Рівненського економіко-технологічного коледжу: культурно-мистецький аспект» (2018 р.).

Відзнаки

 • Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської ОДА (2016, 2019),
 • Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти (2017),
 • Почесна грамота та пам’ятний знак Рівненської обласної ради (2018),
 • Почесна грамота Рівненської Малої Академії наук України (2019),
 • Подяка Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2019),
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2019),
 • Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2020)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2021).

Back to top