поддержка PHP 7

→ Перелік заліків та екзаменів на літню сесію 2022-2023 н.р.

 

   Положення та рекомендації

→   Накази та розпорядження по університету

 

→ Графік навчального процесу та розклад і перелік екзаменів психолого-природничого факультету

→ Графік практик психолого-природничого факультету денної форми навчання на 2021/2022 н. р.

→ Графік освітнього процесу психолого-природничого факультету денної форми навчання на 2021/2022 н. р.

→ Графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на 2021/2022 н. р. Психолого-природничий факультет

→ Графік проведення ректорських контрольних робіт на І семестр 2021 – 2022 н.р. для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» психолого-природничого факультету

→ Кодекс дотримання академічної доброчесності психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету

 

→   Графік освітнього процесу здобувачів вищої освіти денної форми навчання (2020-2021 н.р.)

→   Графік освітнього процесу здобувачів вищої освіти заочної форми навчання (2020-2021 н.р.)

→   Графік контролю за самостійною роботою здобувачів вищої освіти (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Розклад атестації здобувачів вищої освіти (літня атестація) денної форми навчання. (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Розклад атестації здобувачів вищої освіти (літня атестація) заочної форми навчання. (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Розклад екзаменів літньої заліково-екзаменаційної сесії. (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Перелік заліків літньої заліково-екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Графік проведення відкритих занять викладачів (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→  Графік проведення ректорських контрольних робіт (2 семестр 2020-2021 н.р.)

 

→ Положення про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету, здобутих у неформальній та інформальній освіті

→ Положення про неформальну освіту та порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у РДГУ

 

→ Переглянути Програму розвитку освіти Рівненської області на 2019-2021 роки.

 

Графік контролю за самостійною роботою на ІІ семестр  2020 – 2021 н.р. для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» психолого-природничого факультету

№ з/п

Назва дисципліни

Курс, 

група

Тема

Форма контролю

Термін виконання

ПІБ викладача, вчений ступінь, вчене звання

Кафедра вікової та педагогічної психології

1.      

Психологічна служба в системі освіти

ПП-31

Модульний контроль1

Модульний контроль 2

Тестування (Google Forms) 

Квітень 2021р.

Травень 2021р.

Кулакова Л.М.

доцент

2.      

Організація діяльності психологічної служби

Пн-31 

(3 р.н.)

Модульний контроль1

Модульний контроль 2

Тестування (Google Forms) 

Квітень 2021р.

Травень 2021р.

3.      

Соціальна психологія

СО.ММ1 курс

Підсумкове тестування

Тестування (Google Forms)

Березень 2021р.

Кулаков Р.С.

доцент

4.      

Соціальна психологія

СО.Інф., КТ, 

2 курс

Підсумкове тестування

Тестування (Google Forms)

Березень 2021р.

5.      

Соціальна психологія

СО.Іноз.мова, 

3 курс

Підсумкове тестування

Тестування (Google Forms)

Квітень 2021р.

 

6.      

Педагогічна психологія

ПП-21

Модульний контроль1

Модульний контроль 2

Тестування (Google Forms) 

Квітень 2021р.

Травень 2021р.

7.      

Психологія діяльності

ДП, 

3 курс

Підсумкове тестування

Тестування (Google Forms)

Квітень 2021р.

8.      

Психологія діяльності

ДП, 

4 курс

Підсумкове тестування

Тестування (Google Forms)

Квітень 2021р.

9.      

Вікова, педагогічна та соціальна психологія

Ф-21

Підсумкове тестування

Тестування (Google Forms)

Квітень 2021р.

10.   

Методика викладання психологі

ПнП(3)

Підсумкове тестування з курсу

Тестування у Google Classroom

Березень 2021р.

Созонюк О.С.

доцент

11.   

Основи наукових досліджень

П-31

Підсумкове тестування з курсу

Тестування

Квітень

Назаревич В.В.

доцент

12.   

Психічна депривація

МП-51

Підсумкове тестування з курсу

Колоквіум

Квітень

13.   

Педагогічна психологія

Пн(2) -21

Пн(3) - 21

Психологія навчальної діяльності

Контрольна робота

Травень

Назарець Л.М.

доцент

14.   

Педагогічна психологія

ДО-31

Психологія навчальної діяльності

Контрольна робота

Травень

15.   

Педагогічна психологія

ПО+ПнП-11

Психологія навчальної діяльності

Контрольна робота

Травень

16.   

Практикум з ВПП

ПнП(3)-31

Психодіагностична робота з педагогічним колективом

Опитування, захист робіт

Травень

17.   

Вікова, педагогічна та соціальна психологія

Ф-11, Тн-11, ФА-21

Психологічні засади навчання та виховання

Тестування

Квітень

Яцюк Н.О.

доцент

18.   

Вікова, педагогічна та соціальна психологія

Ф-11, Тн-11, ФА-21

Психічний розвиток в епоху підлітковості, молодості та зрілості

Тестування

Березень

Яцюк Н.О.

доцент

19.   

Вікова, педагогічна та соціальна психологія

Ф-11, Тн-11, ФА-21

Проблеми соціальної психології

Тестування

Травень

Яцюк Н.О.

доцент

20.   

Вікова психологія

УП-21

Загальні питання та основні поняття вікової психологіїї

 

Тестування

Березень

Яцюк Н.О.

доцент

Психологічний аналіз розвитку у дитинстві, підлітковості та юності

Квітень

Яцюк Н.О.

доцент

Психологічний аналіз розвитку на різних етапах дорослості

Травень

Яцюк Н.О.

доцент

21.   

 

Психологія менеджменту та управління

ПП-31

Підсумкове тестування з курсу

Тестування Google Forms

Березень

Березюк Т.П.

старший викладач

22.   

Юридична психологія

П-41

Підсумкове тестування з курсу

Тестування 

Травень

Луцик Г.О.

викладач

23.   

Психологія важковиховуваних

ПП -21

Підсумкове тестування з курсу

Тестування 

Травень

24.         

 

 

 

 

 

 

25.   

Основи наукових досліджень

П-31

Основні етапи та форми процесу наукового дослідження

Усне опитування

Квітень

Панасюк В.М.

викладач

26.   

Спецпрактикум

П-41

Підсумкове тестування з курсу

Тестування

Квітень

27.   

Психологія управління

ДО(м)-51

Психологічна готовність керівників до управління організацією

Тести

04.05.2021

Поліщук О.П.

старший викладач

28.   

Диференційна  психологія

П-21

Підсумкове тестування з курсу

Тестування

10.03.2021

Хомич І.С.

викладач

29.   

Соціальна психологія 

ПП-21

Підсумкове заняття

Усне опитування

квітень
2021 р.

Широких А.О.
викладач

30.   

Соціальна психологія 

ПнП - 3 курс

Підсумкове заняття

Усне опитування

квітень
2021 р.

Кафедра загальної психології та психодіагностики

31.   

Загальна психологія

1 курс,

П-11

Пізнавальні процеси. Чуттєве та логічне пізнання

Структурно-логічні схеми

Квітень, 2021

Ставицька О.Г., к.психол.н., доцент

32.   

Практикум із загальної психології

1 курс,

П-11

Види тестів-опитувальників, особливості їх застосування в психодіагностичній роботі

Тестовий контроль

Квітень, 2021

Савуляк В.О., ст.викладач

33.   

Експериментальна психологія

1 курс,

П-11

Експериментальна парадигма психологічного дослідження.

Тестовий контроль

Березень, 2021

Рудюк О.В.,

к.психол.н., доцент

34.   

Математичні методи у психології

1 курс,

П-11

Проблема вимірювання у психології. Поняття про одиниці, шкали та результати вимірювання.

Колоквіум

Березень, 2021

Рудюк О.В.,

к.психол.н., доцент

35.   

Загальна психологія

1 курс,

ПП-11

Чуттєве пізнання.

Тестовий  контроль

Травень, 2021

Камінська О.В., д.психол.н., проф.

36.   

Практикум із загальної психології

1 курс,

ПП-11

Діагностика пізнавальної сфери.

Тестовий контроль

Березень, 2021

Дружиніна І.А., к.психол.н., доцент

37.   

Експериментальна психологія

1 курс,

ПП-11

Експериментальна парадигма психологічного дослідження.

Тестовий контроль

Березень, 2021

Рудюк О.В.,

к.психол.н., доцент

38.   

Математичні методи у психології

1 курс,

ПП-11

Проблема вимірювання у психології. Поняття про одиниці, шкали та результати вимірювання

Колоквіум

Березень, 2021

Рудюк О.В.,

к.психол.н., доцент

39.   

Загальна психологія

2 курс,

П-21

Поняття про особистість у психології. Формування та розвиток особистості

Бібліографічний каталог друкованих видань та Інтернет-джерел

Березень, 2021

Ставицька О.Г., к.психол.н., доцент

40.   

Практикум із загальної психології

2 курс,

П-21

Методи дослідження батьківсько-дитячих відносин.

Звіти

Квітень, 2021

Савуляк В.О., ст.викладач

41.   

Експериментальна психологія

2 курс,

П-21

Інтерпретація і подання результатів

психологічних досліджень

Тези доповіді

Травень, 2021

Рудюк О.В.,

к.психол.н., доцент

42.   

Психодіагностика

2 курс,

П-21

Метод проектів у психодіагностиці

Презентація звітів

Квітень, 2021

Демчук О.О.,

к.психол.н., доцент

43.   

Експериментальна психологія

2 курс,

ПП-21

Інтерпретація і подання результатів

психологічних досліджень

Тези доповіді

Травень, 2021

Рудюк О.В.,

к.психол.н., доцент

44.   

Психолого-педагогічна експертиза

2 курс,

ПП-21

Експертні висновки

Звіти-презентації

Травень, 2021

Ставицька О.Г., к.психол.н., доцент

45.   

Порівняльна психологія

2 курс,

ПП-21

Актуальні наукові дослідження у зоопсихології та порівняльної психології

Презентація

Березень, 2021

Артемова О.І., к.пед.н., доцент

46.   

Загальна психологія

2 курс,

Г-21

Індивідуально-психологічні  властивостей особистості.

Самозвіти

Травень, 2021

Панасюк В.М., викладач

47.   

Клінічна психологія

3 курс,

П-31

Функціональні моделі розладів психіки і поведінки особистості

Тестовий контроль

Квітень, 2021

Романюк В.Л., к.біолог.н., доцент

48.   

Психоконсультування

3 курс,

П-31

Організація консультативного процесу.

Протоколи аналізу ситуативних завдань

Квітень, 2021

Главінска О.Д.,

к.психол.н., доцент

49.   

Психолого-педагогічна експертиза

3 курс,

П-31

Експертні висновки

Звіти-презентації

Травень, 2021

Ставицька О.Г., к.психол.н., доцент

50.   

Основи патопсихології

3 курс,

П-31

Сучасні методи психологічної допомоги при порушеннях психічного розвитку

Презентація звітів

Квітень, 2021

Романюк В.Л., к.біолог.н., доцент

51.   

Основи дефектології

3 курс,

П-31

Порушення інтелектуального, психологічного та нервового розвитку особистості

Словник термінів

Березень, 2021

Романюк В.Л., к.біолог.н., доцент

52.   

Методика застосування комп′ютера у роботі психолога

3 курс,

П-31

Інформаційні технології, що використовуються на етапі статистичного аналізу результатів психологічного експерименту

Презентація результатів

Травень, 2021

Панасюк В.М., викладач

53.   

Спецпрактикум зі спеціалізації

4 курс,

П-41

Побудова багатоступеневих вибірок

Розв’язування задач

Квітень, 2021

Савуляк В.О., ст.викладач

54.   

Політична психологія

4 курс,

П-41, 42

ПП.-41

Політичне лідерство

Психологічні портрети  політичних лідерів

Травень, 2021

Панасюк В.М., викладач

55.   

Теоретико-методологічні проблеми психології

1 курс,

МП-51

Вимоги до наукового тексту

Підготовка до друку  тез, статті

Травень, 2021

Панасюк В.М., викладач

Кафедра практичної психології та психотерапії

 

56.   

Теорія та методика організації психотренінгу

ІІІ,

П-31

Охарактеризуйте значення важливих атрибутів  у грі. Які структурні частини виділяються у медитативних техніках?

Підготувати конспект

Травень,

2021

Сторож О.В.,

к.психол.н.,

доцент

57.   

Психокорекція

ІУ,

П-41,

П-42

Оформити матеріали  щодо використання методів психотерапії з корекційною метою в роботі з дітьми, підлітками та юнаками

Презента

ція

Квітень,

2020

Демянюк О.Б., ст. викладач

58.   

Основи психокорекції

ІІІ,

ПП-31

Запропонувати методи оцінювання результатів корекційної роботи з молодшими школярами із ЗПР

Підготувати повідомлення

Травень,

2021

Бабак К.В.,

к.психол.н.,

доцент

59.   

Практикум з групової психокорекції

ІІІ,

ПП-31

Підберіть приклади з повсякденної життєвої практики, які ілюструють основні принципи психокорекційної роботи (пот одному прикладу на кожен принцип)

Підготувати доповідь

 

Квітень,

2021

Бабак К.В.,

к.психол.н.,

доцент

60.   

Основи психотерапії

ІІІ,

П-31

Розглянути усі положення Страсбурської декларації і описати основні етапи психотерапевтичної освіти

Підготувати конспект

Травень,

2021

Сторож О.В.,

к.психол.н.,

доцент

61.   

Психологія здоров’я

І,

МП-51

Самостійно опрацювати методику оцінки фізичної працездатності за допомогою Гарвардського степ-тесту

Написати

звіт

Травень,

2020

Бабак К.В.,

к.психол.н.,

доцент

62.   

Психологія життєтворчості

І,

МП-51

Підібрати приклади із повсякденної життєвої практики, що розкривають основні

сюжети розвитку та психологічні ситуації (по одному на кожний принцип).

Підготувати повідомлення

Квітень,

2021

Ямницький В.М.,

д.психол.н.,

професор

63.   

Кризова психологія

І,

МП-51

Кризи в житті людини: прогрес, зупинка чи руйнування?

Написати есе

Квітень,

2020

Литвиненко С.А.,

д.пед.н.,

професор

64.   

Ігротерапія

І,

МП-51

Знайомство з доробками Г.Лендрета, В.Есклайн, К.Мустакаса, В. Оклендер із рекомендованого списку літератури

Написати відгук на кожну з них

 

Литвиненко С.А.,

д.пед.н.,

професор

Кафедра біології, здоров’я людини та фізичної терапії

 

65.   

доц. Сяська І.О.

Промислові тварини

Заповідно-мисливські господарства України

Б-41

1.03.2021

 

66.   

доц. Ойцюсь Л.В.

Дендрологія

Філогенетична систематика деревних рослин

СБЗ-21

9.03.2021

 

67.   

доц. Гусаковська Т.М.

Зоологія

Загальна характеристика зябродишних

СБЗ-11

25.03.2021

 

Кафедра екології, географії та туризму

68.   

Економічна і соціальна географія України

ІІ курс,

Г-21

Регіональні відміни ефективності використання ПРП України.

Порівняльний аналіз

до лютого 2021 р.

Логвиненко І.П.,

к.б.н., доц.

69.   

Індикація та біотестування забруднених територій

МЕ-51, МР-51

Оцінка токсичності атмосферного повітря за тестом «Стерильність пилку рослин».

Перевірка самостійного виконання практичної роботи. Усне опитування і обговорення

березень, 2021 р.

Лисиця А.В.,

д.б.н., проф.

70.   

Хімія органічна і біорганічна

3 курс група Б-31

Вітаміни-важливі біологічно - активні речовини. Значення. Застосування

Семінар

березень 2021 р.

Мартинюк Г.В.,

к.х.н., доц.

71.   

Міжнародний туризм

IV курс, ТО-41

Туроператори в Україні

Письмове опитування

березень 2021 р.

Войтович О.П., д.пед.н., доц.

72.   

Географія грунтів з основами грунтознавства

І,

Г-11

Особливості грунтотворчого процесу

Захист рефератів

березень 2021 р.

Лико Д.В.,

д.с.-г.н., проф.

73.   

Екологія людини

Е-11

(3 р.н.)

Роль окремих органів людини в очищенні організму

Самостійна робота

березень 2021 р.

Лико С.М.,

к.с.-г.н., доц.

74.   

Метеорологія і кліматологія

Е-11

Повітряні маси. Клімати помірних широт: внутрішньоконтинентальний, гірських районів.

презентація

квітень 2021 р.

Портухай О.І.,

к.с.-г.н., доц.

75.   

Лісівництво з основами лісознавства

IV курс,

Г-41

Характеристика лісовкритої території

Презентація

квітень 2021 р.

Якута О.О., ст. викл.

76.   

Гідрологія

1 курс,

Г-11

Забруднення океанічних вод.

Презентація

квітень, 2021 р.

Суходольська І.Л.

к.б.н., доц.

77.   

Контроль за якістю сировини тваринного та рослинного походження 20%

3 курс,

Е-31

Забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини антибактеріальними речовинами.

НАССР – система менеджменту харчових продуктів.

Презентація

квітень 2021 р.

Велесик Т.А.,

к.е.н., доц.

78.   

Основи прикордонного екологічного контролю 20% в/б

3 курс,

Е-31

Порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажу.

Презентація

квітень 2021 р.

Сачук Р.М.,

к.вет.н., доц.

79.   

Географія материків і океанів

2,

Г-21

Регіональний огляд природи Європи та Азії

СРС

квітень 2021 р.

Мартинюк В.О.,

к.г.н., доц.

80.   

Методика викладання екології у вищій школі

І,

МЕ-51

Основні вимоги до інтерактивних методів навчання у сучасній  екологічній освіті

Презентація

квітень 2021 р.

Костолович М.І., к.пед.н., доц.

81.   

Екологія

ІІ,

ДКМ

Екосистеми

та їх властивості

СРС

квітень 2021 р.

Герман Н.В., к.пед.н., доц.

82.   

Загальна екологія

Е-21

Правові основи охорони навколишнього природного середовища

тести

травень

2021р.

Портухай О.І.,

к.с.-г.н., доц.

Кафедра природничих наук з методиками навчання

83.   

Ботаніка

1

біологія

1.Морфологічна будова листка.

2. Екологічні групи  і життєві форми рослин.

 

конт-

рольна робота

березень

квітень

доц. Демчук В.В.

84.   

Ботаніка

2

біологія

1. Характерні ознаки класів рослин.Дводольні та Однодольні.

2.Едність рослинного організму   і середовища

конт-

рольна робота

квітень

травень

доц. Демчук В.В.

85.   

Фізіологія та біохімія рослин

2

біологія 2р.н.

Кореневе: мінеральне та гетеротрофне живлення рослин.

конт-

рольна робота

травень

доц. Демчук В.В.

86.   

Квітникарст. і декоративне садівництво

3

біологія

Технологія складання букетів.

тесту-

вання

травень

доц. Виговський І.В.

87.   

Біогеографія

2

Середня освіта

Біологія та здоров’я людини

Тварини Південної Америки

реферат

березень

доц. Мельник В.Й.

88.   

Фізіологія та біохімія рослин

4

біологія

Кореневе: мінеральне та гетеротрофне живлення рослин.

конт-

рольна робота

травень

доц. Демчук В.В.

89.   

Біорізноманіт-тя

5

Середня освіта. Біологія

Рівні організації біорізноманіття

тесту-

вання

квітень

доц. Мельник В.Й.

90.   

Методика навчання ПН у старший школі

5

Середня освіта. Природничі науки

1. Методичні основи природничо-наукової освіти старшої школи.

2. Навчальне середовище цілісної природничої освіти старшої школи.

 

тестування

Березень

квітень

ст. викл. Денисюк Н.В.

91.   

Лікарські рослини з фітоцид.

2

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини

Трави Прикарпаття

Методика виготовлення фіто- чаїв.

реферат

травень

доц. Виговський І.В.

92.   

Основи с/г господарства

4

Середня освіта (Біологія)

Весняні  роботи на земельній ділянці. Посів насіння (температурний режим)

К.р.

травень

доц. Виговський І.В.

93.   

Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я

5

Середня освіта  Біологія та здоров’я людини

Технологія розвитку критичного мислення

Доповідь

Мультемедійна презинтація

квітень

проф. Грицай Н.Б.

Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи

94.   

Соціальна робота в інклюзивному освітньому просторі

1

 Соціальна інклюзія похилого віку в сучасному суспільстві

есе

квітень

Нечипорук Л.І., к.п.н,доц.

95.   

Соціальна робота в громаді

1

Сутність громади як соціального феномену в практиці соціальної роботи

відеопрезентаця

березень

Нечипорук Л.І., к.п.н,доц.

96.   

Педагогіка

1

Ступеневий характер процесу засвоєння знань

Виконання письмових робіт

квітень

Галатюк М.Ю., к.п.н,доц.

97.   

Педагогіка

2

Структурно-логічні схеми вивчення теми: Контроль та оцінювання знань

Письмові роботи

березень

Павленко А.С. викл.

98.   

Педагогіка

1

Зарубіжна та вітчизняні концепції розвитку особистості    

Перевірка письмових робіт

квітень

Петрук Л.П., к.п.н., доц.

99.   

Технології соціальної роботи

3

Теоретико-методологічні аспекти рекламно-інноваційних технологій соціальної роботи

Письмові роботи

квітень

Данилюк К.В., канд..наук з держ.управл.,доц.

100.         

Рекламно-інформаційні технології

4

Методологічні засади теорії і практики зв»язків з громадськістю

Письмові роботи

березень

Данилюк К.В., канд..наук з держ.управл., доц.

101.         

Соціальна робота з клієнтами в СЖО

4

Сучасні аспекти соціальної роботи та соціального захисту людей із статусом «безробітний»

Письмові роботи

травень

Данилюк К.В., Канд.наук з держ.управл.,доц.

102.         

Документознавство в  соціальній роботі

2

Документознавство в соціальній роботі: практичний аспект

Письмові роботи

квітень

Данилюк К.В., Канд.наук з держ.управл.,доц.

103.         

Спеціалізовані служби у соціальній сфері

2

Система державних соціальних служб та соціально-орієнтованих недержавних організацій

Письмові роботи

березень

Данилюк К.В., Канд.наук з держ.управл.,доц.

104.         

Прикладні методики в соціальній роботі

3

Соціальна терапія та її вплив на соціалізацію клієнта соціального працівника

Письмові роботи

березень

Левчук І. Б., канд.пед.н., доц.

105.         

Прикладні методики в соціальній роботі

3

Мистецтво та його терапевтичні можливості (історичний ракурс)

Письмові роботи

березень

Левчук І. Б., канд.пед.н., доц.

106.         

Прикладні методики в соціальній роботі

3

Соціально-психологічні особливості різних категорій сімей та дітей

Письмові роботи

квітень

Левчук І. Б., канд.пед.н., доц.

107.         

Прикладні методики в соціальній роботі

3

Особливості застосування прикладних методик з людьми похилого віку

Письмові роботи

квітень

Левчук І. Б., канд.пед.н., доц.

108.         

Прикладні методики в соціальній роботі

3

Роль прикладних методик для розвитку та активізації внутрішніх ресурсів клієнта

Письмові роботи

травень

Левчук І. Б., канд.пед.н., доц.

109.         

Теорія соціальної роботи

1

Укласти таблицю тезаурусу соціальної роботи:соціальна політика, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальний супровід, соціальне обслуговування, соціальні послуги, використовуючи не менше трьох джерел на кожне визначення

Таблиця:автор, поняття,визначення,джерело

травень

Оксенюк К.В., к.п.н., доц.

110.         

Теорія соціальної роботи

2

Розробити схему реалізації соціального супроводу для 1-2 цільових категорій

Схема

квітень

Оксенюк К.В., к.п.н., доц.

111.         

Деонтологія

2

Підготувати власний план (програму) попередження «вигорання» у соціальній роботі

Власна програма

квітень

Оксенюк К.В., к.п.н., доц.

112.         

Діяльність громадського сектора в соціальній сфері

3

Проаналізувати напрями, засоби підтримки міжнародними організаціями українських НДО у соціальній сфері на прикладі 2-3 організацій

Письмовий аналіз

березень

Оксенюк К.В., к.п.н., доц.

Декан ППФ                                                                       проф.Павелків В.Р.

Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи

1.

Данилюк К.В., канд..н.з держ.управл.,доц.

Технологія соціальної роботи

Групова робота з різними категоріями населення як технологф соціальної роботи

СР 31

квітень

2.

Нечипорук Л.І., к.п.н., доц.

Соціальна робота в закладах освіти

Електронне портфоліо

СР 11

березень

3.

Левчук І. Б., к.п.н., доц.

Прикладні методики в соціальній роботі

Соціально-психологічний театр, як один із видів прикладних методик в роботі соціального працівника

СР-31

березень

4.

Оксенюк О.В., к.п.н., доц.

Діяльність громадського сектора в соціальній сфері

Практичне заняття

Ресурсне забезпечення НДО. Фандрейзинг

СР 31

березень

5.

Пелех Ю.В., доктор пед..наук, проф.

Теорія організацій

Неокласичний період у розвитку менеджменту організацій (30-40 рр. ХХ ст..)

МУ 51

березень

6.

Петрук Л.П., к.п.н., доц.

Педагогіка

Братські школи – важливий етап становлення національної системи освіти України

Психологи

1 курс

квітень

7.

Павленко А.С. викладач

Педагогіка

Сучасні види навчання

Біологи 2 курс

березень

8.

Галатюк М.Ю., к.п.н., доц.

Педагогіка

Процес навчання: суть, структура, особливості

Практична психологія 1 курс

квітень

Графік проведення ректорських контрольних робіт на ІІ семестр  2020 – 2021 н.р. для здобувачів вищої освіти  ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» психолого-природничого факультету

 

№ з/п

Назва дисципліни

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Курс, група

К-сть студентів

ПІБ викладача, вчений ступінь, вчене звання

Напрям підготовки 053 – Психологія Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.

Вікова психологія

4.03.21

12.42

412

ПП-21

5

Кулакова Л.М.

канд.психол.наук, доцент

2.

Педагогічна психологія

4.03.21

14.15

412

ПП-31

13

Назарець Л.М.

канд.психол.наук, доцент

3.

Методика викладання психології

5.04.21

11.10

412

ПП-41

14

Созонюк О.С.

канд.психол.наук, доцент

4.

Вікова психологія

9.03.21

12.45

411

П-21

9

Безлюдна В.І.

канд.пед.наук, професор

5.

Педагогічна психологія

9.03.21

14.15

412

П-31

14

Назарець Л.М.

канд..психол.наук, доцент

6.

Методика викладання психології

5.04.21

12.45

412

П-41, 42

38

Созонюк О.С.

канд.психол.наук, доцент

7.

Психофізіологія

2.03.2021

12.45

329

2 курс,

П-21

7

Романюк В.Л., к.біол.н., доцент

8.

Загальна психологія

4.03.2021

12.45

329

2 курс,

ПП.-21

6

Камінська О.В.,

д.психол.н., проф.

9.

Основи психоконсультування

10.03.2021

12.45

411

3 курс,

ПП.-31

14

Главінська О.Д., к.психол.н., доцент

10.

Експериментальна психологія

11.03.2021

12.45

411

3 курс,

П-31

14

Рудюк О.В., к.психол.н., доцент.

11.

Історія психології

26.03.2021

14.15

411

4 курс,

П-41, П-42

35

Савуляк В.О., ст.викладач

12.

Методологічні та теоретичні проблеми психології

26.03.2021

12.45

411

4 курс.

ПП.-41

14

Панасюк В.М., викладач

Напрям підготовки 053 «Психологія». Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.

Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі

4.03.21

11.10

412

П-51

14

Созонюк О.С.

канд.психол.наук, доцент

2.

Організаційна психологія

02.03.2021

14.15

411

1 курс,

МП-51

14

Камінська О.В.,

д.психол.н., проф.

3.

Методи психокорекції та психотерапії

05.03.

2020

12.45

412

1 курс,

МП-51

14

Демянюк О.Б, ст. викладач

4.

Методи психокорекції та психотерапії

05.03.

2020

12.45

412

1 курс,

МП-51

14

Демянюк О.Б, ст. викладач

Напрям підготовки 101 Екологія; 014 Середня освіта (Географія); 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування) Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Нормативні навчальні дисципліни. 1.3. Дисципліни професійної і практичної (фахової) підготовки

1.

Геоморфологія

15 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 209

І, Г-11

17

Якута О.О.,

ст. викл.

2.

Екологія рослин та фітоценозів

9 квітня 2021р.

1415

Г.7, 210

І, Е-11

2

Суходольська І.Л.,

к.біол.н., доц.

3.

Загальне землезнавство

16 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 206

ІІ, Е-21

6

Якута О.О.,

ст. викл.

4.

Моніторинг довкілля

30 березня 2021 р.

1415

Г.7, 210

ІІІ, Е-31

2

Портухай О.І.,

к.с-г.н., проф.

5.

Економічна і соціальна географія України

6 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 209

ІІІ, Г-31

13

Логвиненко І.П., к.біол.н., доц.

 

6.

Методика навчання географії

12 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 205

IV, Г-41

12

Войтович О.П.,

докт.пед.н., проф.

 

7.

Методика професійного навчання

24 березня 2021 р.

1415

Г.7, 206

IV, ТО-41

8

Войтович О.П.,

докт.пед.н., проф.

8.

Ландшафтознавство

22 березня 2021 р.

1415

Г.7, 209

ІІ, Г-21

16

Мартинюк В.О.,

к.геогр.н., проф.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Цикл професійної підготовки 2.1.Обов’язкові навчальні дисципліни

1.

Географічний простір Землі

5 квітня 2021 р

1415

Г.7, 206

V, МГ-51

6

к.геогр.н., проф.

Мартинюк В.О.

2.

Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами

2 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 209

V, МЕ-51

V, МР-51

3

2

докт.біол.н., проф.

Лисиця А.В.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Напрям підготовки 091  "Біологія"

1.

Зоологія

24.03

12.45

227

Б-22

2

доц. Воловик Г.П.

2.

Молекулярна біологія

12.04

11.10

227

СБЗ-31

21

доц. Гусаковська Т.М.

Освітній ступінь „Магістр” Обов’язкові компоненти. Цикл професійної підготовки

1.

Цитоген. осн. розв.організмів

22.03

12.45

227

МСБЗ-51

10

доц. Ойцюсь Л.В.

2.

Механізми онтогенезу

27.04

12.45

221

МБ-51

4

проф. Загоруйко Г.Є.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Напрям підготовки 014  "Середня освіта. Природничі науки"

1.

Ботаніка

09.04.

2021 р.

11.10

№ 10

гурт. № 4

СП - 11

7

доц. Демчук В.В.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Напрям підготовки 231  "Соціальна робота"

1.

Технології соціальної роботи

квітень

12.45

123

СР 31

5

Данилюк К.В., канд..н.з держ.управління

2.

Соціалізація особистості

травень

12.45

123

СР 21

2

Мишкарьова С.В., к.п.н., в.о.доц.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Напрям підготовки 073 «Менеджмент. Управління навчальним закладом.»

Цикл професійної підготовки 2.1.Обов’язкові навчальні дисципліни

1.

Управління навчальною та виховною діяльністю

квітень

12.45

123

МУ 51

2

Дубич К.В., доктор наук з держ.управління, проф.

2.

Управління трудовими ресурсами та змістом робіт

травень

12.45

123

МУ 51

2

Галатюк М.Ю., к.п.н., доц.

 

 

 

 

 

Декан ППФ                                                             проф.Павелків В.Р.

Back to top