поддержка PHP 7

Графік проведення ректорських контрольних робіт на ІІ семестр  2020 – 2021 н.р. для здобувачів вищої освіти  ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» психолого-природничого факультету

 

№ з/п

Назва дисципліни

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

Курс, група

К-сть студентів

ПІБ викладача, вчений ступінь, вчене звання

Напрям підготовки 053 – Психологія Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.

Вікова психологія

4.03.21

12.42

412

ПП-21

5

Кулакова Л.М.

канд.психол.наук, доцент

2.

Педагогічна психологія

4.03.21

14.15

412

ПП-31

13

Назарець Л.М.

канд.психол.наук, доцент

3.

Методика викладання психології

5.04.21

11.10

412

ПП-41

14

Созонюк О.С.

канд.психол.наук, доцент

4.

Вікова психологія

9.03.21

12.45

411

П-21

9

Безлюдна В.І.

канд.пед.наук, професор

5.

Педагогічна психологія

9.03.21

14.15

412

П-31

14

Назарець Л.М.

канд..психол.наук, доцент

6.

Методика викладання психології

5.04.21

12.45

412

П-41, 42

38

Созонюк О.С.

канд.психол.наук, доцент

7.

Психофізіологія

2.03.2021

12.45

329

2 курс,

П-21

7

Романюк В.Л., к.біол.н., доцент

8.

Загальна психологія

4.03.2021

12.45

329

2 курс,

ПП.-21

6

Камінська О.В.,

д.психол.н., проф.

9.

Основи психоконсультування

10.03.2021

12.45

411

3 курс,

ПП.-31

14

Главінська О.Д., к.психол.н., доцент

10.

Експериментальна психологія

11.03.2021

12.45

411

3 курс,

П-31

14

Рудюк О.В., к.психол.н., доцент.

11.

Історія психології

26.03.2021

14.15

411

4 курс,

П-41, П-42

35

Савуляк В.О., ст.викладач

12.

Методологічні та теоретичні проблеми психології

26.03.2021

12.45

411

4 курс.

ПП.-41

14

Панасюк В.М., викладач

Напрям підготовки 053 «Психологія». Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Цикл професійної підготовки. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.

Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі

4.03.21

11.10

412

П-51

14

Созонюк О.С.

канд.психол.наук, доцент

2.

Організаційна психологія

02.03.2021

14.15

411

1 курс,

МП-51

14

Камінська О.В.,

д.психол.н., проф.

3.

Методи психокорекції та психотерапії

05.03.

2020

12.45

412

1 курс,

МП-51

14

Демянюк О.Б, ст. викладач

4.

Методи психокорекції та психотерапії

05.03.

2020

12.45

412

1 курс,

МП-51

14

Демянюк О.Б, ст. викладач

Напрям підготовки 101 Екологія; 014 Середня освіта (Географія); 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування) Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Нормативні навчальні дисципліни. 1.3. Дисципліни професійної і практичної (фахової) підготовки

1.

Геоморфологія

15 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 209

І, Г-11

17

Якута О.О.,

ст. викл.

2.

Екологія рослин та фітоценозів

9 квітня 2021р.

1415

Г.7, 210

І, Е-11

2

Суходольська І.Л.,

к.біол.н., доц.

3.

Загальне землезнавство

16 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 206

ІІ, Е-21

6

Якута О.О.,

ст. викл.

4.

Моніторинг довкілля

30 березня 2021 р.

1415

Г.7, 210

ІІІ, Е-31

2

Портухай О.І.,

к.с-г.н., проф.

5.

Економічна і соціальна географія України

6 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 209

ІІІ, Г-31

13

Логвиненко І.П., к.біол.н., доц.

 

6.

Методика навчання географії

12 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 205

IV, Г-41

12

Войтович О.П.,

докт.пед.н., проф.

 

7.

Методика професійного навчання

24 березня 2021 р.

1415

Г.7, 206

IV, ТО-41

8

Войтович О.П.,

докт.пед.н., проф.

8.

Ландшафтознавство

22 березня 2021 р.

1415

Г.7, 209

ІІ, Г-21

16

Мартинюк В.О.,

к.геогр.н., проф.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Цикл професійної підготовки 2.1.Обов’язкові навчальні дисципліни

1.

Географічний простір Землі

5 квітня 2021 р

1415

Г.7, 206

V, МГ-51

6

к.геогр.н., проф.

Мартинюк В.О.

2.

Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами

2 квітня 2021 р.

1415

Г.7, 209

V, МЕ-51

V, МР-51

3

2

докт.біол.н., проф.

Лисиця А.В.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Напрям підготовки 091  "Біологія"

1.

Зоологія

24.03

12.45

227

Б-22

2

доц. Воловик Г.П.

2.

Молекулярна біологія

12.04

11.10

227

СБЗ-31

21

доц. Гусаковська Т.М.

Освітній ступінь „Магістр” Обов’язкові компоненти. Цикл професійної підготовки

1.

Цитоген. осн. розв.організмів

22.03

12.45

227

МСБЗ-51

10

доц. Ойцюсь Л.В.

2.

Механізми онтогенезу

27.04

12.45

221

МБ-51

4

проф. Загоруйко Г.Є.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Напрям підготовки 014  "Середня освіта. Природничі науки"

1.

Ботаніка

09.04.

2021 р.

11.10

№ 10

гурт. № 4

СП - 11

7

доц. Демчук В.В.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Напрям підготовки 231  "Соціальна робота"

1.

Технології соціальної роботи

квітень

12.45

123

СР 31

5

Данилюк К.В., канд..н.з держ.управління

2.

Соціалізація особистості

травень

12.45

123

СР 21

2

Мишкарьова С.В., к.п.н., в.о.доц.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Напрям підготовки 073 «Менеджмент. Управління навчальним закладом.»

Цикл професійної підготовки 2.1.Обов’язкові навчальні дисципліни

1.

Управління навчальною та виховною діяльністю

квітень

12.45

123

МУ 51

2

Дубич К.В., доктор наук з держ.управління, проф.

2.

Управління трудовими ресурсами та змістом робіт

травень

12.45

123

МУ 51

2

Галатюк М.Ю., к.п.н., доц.

 

 

 

 

 

Декан ППФ                                                             проф.Павелків В.Р.

Back to top