поддержка PHP 7

2023‒2024 навчальний рік

→ ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий  гурток (проблемну  групу) при кафедрі  педагогіки,  освітнього менеджменту  та соціальної роботи

→ Студентський науковий гурток «Соціальна робота в інклюзивному освітньому просторі» (науковий керівник – д.пед.н., проф. Шевців З.М.)

→ ПЛАН роботи  проблемної групи «Виміри соціуму» студентів спеціальності 231«Соціальна робота» на 2023-2024 н.р. (керівник – к.пед.н., доц. Оксенюк О.В.)

→ ПЛАН роботи  проблемної групи  «Управління навчальним  закладом: проблеми,  перспективи» магістрантів  спеціальності  073 «Управління навчальним  закладом» на 2023-2024н.р. (керівник – к.пед.н., доц. Остапчук М.В.)

→ ПЛАН роботи студентського гуртка (проблемної групи) «Проєктування управлінської діяльності закладів освіти: від теорії допрактики» магістрантів спеціальності 073 «Управління навчальним закладом» галузі знань 07 Управління та адміністрування на 2023‒2024 н.р. (керівник - к. пед. н., доц. Галатюк М. Ю.)

→ План роботи проблемної групи «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами» на 2023-2024 н.р. (керівник - к. пед.н., доц. Стеца Н. В.)

→ ПЛАН  роботи проблемної групи  «Педагогічні таланти Рівненщини: минуле, сьогодення, майбутнє»  здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта»  на 2023-2024 н.р.  (керівник - к. пед.н., доц. Остапчук М. В.)

→ Круглий стіл  «Сучасні моделі  управління навчальним  закладом  в Україні та  зарубіжжі»

→ Ділова гра «Інклюзивна освіта: проблеми та шляхи вирішення»

2022‒2023 навчальний рік

→ Студентський науковий гурток «Соціальна робота в інклюзивному освітньому просторі»

→ План роботи проблемної групи «Виміри соціуму» студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» на 2022‒2023 н.р.

→ Студентський науковий гурток «Технології соціальної роботи в реабілітації військовослужбовців та їх родин»

→ План роботи проблемної групи «Управління навчальним закладом: проблеми, перспективи» магістрантів спеціальності 073 «Управління навчальним закладом» на 2022‒2023 н.р.

→ План роботи студентського наукового гуртка «Проєктування управлінської діяльності закладів освіти: від теорії до практики» на 2022-2023 н.р.

 

         Положення про студентський науковий гурток / проблемну групу Рівненського державного гуманітарного університету

        ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток (проблемну групу) при кафедрі педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи

        ПЛАН роботи проблемної групи «Виміри соціуму» студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» на 2020-2021 н.р.

            ПЛАН роботи проблемної групи «Актуальні проблеми соціальної роботи в громаді» студентів спеціальності «соціальна педагогіка» і «соціальна робота» на 2020-2021 н.р.

 

       

 

 

Back to top