поддержка PHP 7

1. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності.

2. Академічна доброчесність і принципи її дотримання.

Формування у студентів культури академічної доброчесності

З метою підвищення ефективності дотримання академічної доброчесності серед студентів і викладачів на  кафедрі педагогіки, освітнього  менеджменту та соціальної роботи РДГУ створено комісію із академічної доброчесності (голова – Остапчук М.В., члени комісії – Оксенюк О.В., Данилюк К.В.) (протокол № 8 від  10 вересня  2020 р.).

З викладачами кафедри 19.10.2020 р. проведено семінар «Наукове керівництво та культура академічної доброчесності». З ознайомленням із основними вимогами «Положення про академічну доброчесність в Рівненському державному гуманітарному університеті» виступила доц. Левчук І.Б, голова секції академічної доброчесності психолого-природничого факультету. Проф. Малафіїк І.В. проаналізував основні положення  статті  42 «Академічна  доброчесність» Закону України «Про освіту» та роль наукових керівників студентських курсових та дипломних робіт щодо дотримання вимог академічної доброчесності.

Викладачі кафедри постійно працюють над формуванням у студентів культури академічної доброчесності. Зокрема, доц. Оксенюк О.В. проведено онлайн-заняття із студентами 6 курсу спеціальності 073 «Управління навчальним закладом» онлайн-заняття «Освітологічні виміри культури академічної доброчесності». Метою заняття було ознайомити із досвідом ЗВО зарубіжжя та України щодо розробки регулятивних процедур для контролю над дотриманням норм академічної доброчесності.

Зі студентами  5 курсу спеціальності 073 «Управління навчальним закладом»  доц. Галатюк М.Ю. провів лекційне заняття «Академічна доброчесність і принципи її дотримання».

Зі студентами 5 курсу спеціальності 073 «Управління навчальним закладом» та першого курсу спеціальності 231 «соціальна робота» традиційно проводиться семінар-ознайомлення з основними вимогами щодо дотримання академічної доброчесності в навчальній  діяльності.

Зі студентами спеціальності 073 «Управління навчальним закладом» та спеціальності 231 «соціальна  робота» працівниками університетської наукової бібліотеки проведені зустрічі-консультації щодо правил оформлення бібліографії в межах дотримання академічної доброчесності. 

     → Кодекс дотримання академічної доброчесності психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету

    → Антикорупційна діяльність РДГУ

Back to top