поддержка PHP 7

→ ВСТУП-2023: 10 КРОКІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2023 РОЦІ

       → 28 березня 2023 року у Міністерстві юстиції України зареєстровано Порядки прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти

 

Кафедра готує фахівців:

       - галузі знань: 23 - соціальна робота зі спеціальності 231 – соціальна робота (переглянути інформаційний буклет);

       - зі спеціальності 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). Освітній рівень "МАГІСТР" (переглянути інформаційний буклет).

→ Вартість навчання (2021 р.).

       → Вартість навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті. Вступ 2021 року.

 

       Програма фахового випробування зі спеціальності 073 “Менеджмент (Управління навчальним закладом)” для вступників на здобуття ступеня вищої освіти  “Магістр” на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра.

→ Переглянути.

      Програма фахового випробування зі спеціальності 231 “Соціальна робота” для вступників на здобуття ступеня вищої освіти “Бакалавр” на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

→ Переглянути.

Back to top