поддержка PHP 7

Кафедра педагогіки була створена одночасно із заснуванням. Рівненського учительського інституту в 1940 р. Першим її завідувачем був Д. Я. Ятченко. У подальшому кафедрою керували: к. пед. н., доц. І. Г. Оплаканський, к. пед. н., доц. К. П. Кіндрат, д. пед. н., проф. Б. Н. Мітюров.

На кафедрі працювали: доктори та кандидати педагогічних наук Б. Н. Мітюров, С. Я. Дем’янчук, А. М. Богуш; В. Л. Вечер, Л. М. Коптюк, Д. Д. Ситловий, А. С. Михайлова, М. Н. Ямницький, Р. Р. Бандура, Б. П. Бричок, С. Г. Карпенчук, С. П. Максим’юк, В. М. Юрченко, О. С. Шевчук, В. О. Савуляк.

Упродовж певного періоду часу () кафедра мала назву педагогіки та психології.

Кафедра педагогіки довгий час співпрацювала з член-кореспондентом АПН СРСР, Героєм соціалістичної праці, директором дитячого будинку-інтернату (с. Верба, Рівненської обл.) Г. Д. Нестеренко.

Під керівництвом докторів педагогічних наук Б. Н. Мітюрова, С. Я. Дем’янчука, А. М. Богуш, І. В. Малафіїка, С. С. Пальчевського було захищено понад  30 кандидатських дисертацій.

При кафедрі функціонувала Лабораторія АПН СРСР з ідейно-політичного виховання молоді, яку очолював проф. С. Я. Дем’янчук.

З 1973 – по 1980 рр. досить активно проходив науковий ріст кафедри. Було захищено одну докторську (С. Я. Дем’янчук) та п’ять кандидатських дисертацій (Р. Р. Бандура, Л. М. Коптюк, Б. П. Бричок, М. Я. Антонець, М. Н. Ямницький).

З 1987 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України І. В. Малафіїк.

У  1988-89 н.р. студент IV курсу філологічного факультету М. Нестерчук (наук. керівник доцент А. С. Михайлова), став призером республіканської олімпіади, а також був учасником Всесвітньої олімпіади з педагогіки  в складі студентської команди України.

 Ведучі викладачі кафедри професори Митюров Б.Н., Дем'янчук С. Я., доценти Малафіїк І. В., Михайлова А. С., Максим'юк С. П., Ямницький М. Н., Шевчук О. С., та ін. часто виступали перед учителями м. Рівне і області, вивчали досвід роботи передових шкіл та учителів, допомагали впроваджувати в шкільну практику новітні педагогічні технології.

 На сьогоднішній день на кафедрі працюють 11 штатних викладачів. З них: 2 доктори пед. наук (І. В. Малафіїк, Пелех Ю.В.), 7 кандидатів пед. наук (Л. П. Петрук, М. В. Остапчук, Л. І. Нечипорук, О. В. Оксенюк, М.Ю. Галатюк, І. Б. Левчук, К. В. Данилюк) та 2 викладачі без наукового ступеня (Р. С. Філоненко, А. С. Павленко).

При кафедрі функціонує докторантура та аспірантура, упродовж останніх семи років було захищено 3 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

При кафедрі на громадських засадах працює  лабораторія: “Сучасний урок” (проф. Малафіїк І. В.).

На сьогоднішній день кафедра має назву "Педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи" і своє завдання вбачає в тому, щоб забезпечити майбутніх учителів та інших фахівців гуманітарного профілю глибокими і різносторонніми педагогічними знаннями; професійніими уміння і навичками та компетентностями.

Back to top