поддержка PHP 7

      Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи належить до психолого-природничого факультету РДГУ.

      Кафедра педагогіки була створена одночасно із заснуванням Рівненського учительського інституту  в 1940 році. Першим її завідувачем був Д.Я.Ятченко. В подальшому кафедру очолювали: к.пед.н., доц. І.Г.Оплаканський, к.пед.н., доц. К.П.Кіндрат, д.пед.н., проф. Б.Н.Мітюров.

На кафедрі працювали доктори та кандидати педагогічних наук: С.Я.Дем’янчук, А.М.Богуш, В.Л.Вечер, Л.М.Коптюк, Д.Д.Ситловий, А.С.Михайлова, М.Н.Ямницький, Р.Р.Бандура, Б.П.Бричок, С.Г.Карпенчук, С.П.Максимюк, В.М.Юрченко, С.С.Пальчевський, М.Я.Антонець, О.С.Шевчук, В.О.Савуляк.

Упродовж значного часу кафедра мала назву кафедри педагогіки та психології (до 1982 року).

Кафедра педагогіки співпрацювала із член-кореспондентом АПН СРСР, Героєм соціалістичної праці, директором дитячого будинку-інтернату с.Верба Рівненської області Г.Д.Нестеренко.

При кафедрі функціонувала лабораторія АПН СРСР з ідейно-політичного виховання молоді, яку очолював проф.С.Я.Дем’янчук.

З 1973 р. по 1980 р. досить активно проходив науковий ріст кафедри. Було захищено 1 докторську (С.Я.Дем’янчук) та 5 кандидатських дисертацій (Р.Р.Бандура, Л.М.Коптюк, Б.П.Бричок, М.Я.Антонець, М.Н.Ямницький).

Під керівництвом докторів педагогічних наук Б.Н.Мітюрова, С.Д.Дем’янчука, А.М.Богуш, І.В.Малафіїка, С.С.Пальчевського загалом було захищено 30 кандидатських дисертацій. 

З 1987 року кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України І.В.Малафіїк.

З 1990 по 2013 рр. викладачами кафедри активно  вивчається передовий педагогічний досвід учителів м.Рівне та Рівненської області. При кафедрі була створена й успішно функціонувала лабораторія з вивчення передового педагогічного досвіду учителів  Рівненщини, яку очолювала доц. С.П.Максимюк.

Довгий час при кафедрі діяла лабораторія «Сучасний урок» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора І.В.Малафіїка.

Новий напрям наукової діяльності кафедри «Акмеологія освіти»  започаткував проф. С.С.Пальчевський, який активно співпрацював з Академією акмеології України. До цієї наукової діяльності були долучені  й інші члени кафедри (Малафіїк І.В.,Остапчук М.В., Карпенчук С.Г.)

З 2014 року кафедра набуває статусу випускової. Науково-педагогічний колектив кафедри започатковує 2 нових напрями підготовки фахівців за спеціальностями 073 Менеджмент. Управління навчальним закладом та 231 Соціальна робота. У зв’язку з цим кафедра отримує нову назву: кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

У 2020 р. при кафедрі було відкрито Центр соціально-управлінської роботи (керівник – кандидат наук з державного управління, доц. К.В.Данилюк).

З  01.09.2022 року кафедру очолює д.пед.н., проф. Ю.В.Пелех.

На 01.09.2022 року на кафедрі працюють 11 штатних викладачів. З них 2 доктори педагогічних наук, професори (Пелех Ю.В., Шевців З.М.), 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів (Л.П.Петрук, М.В.Остапчук, Л.І.Нечипорук, О.В.Оксенюк, М.Ю.Галатюк, І.Б.Левчук, Н.В.Стеца), 1 ст.викладач   (Савущик А.І.) та  1 викладач (Р.С.Філоненко).

В період з 2019 р. по 2023 р. на кафедрі працювала на посаді професора доктор наук з державного управління, проф. К.В.Дубич.

За період з 2014 по 2022 рр. кафедрою підготовлено і випущено  70 фахівців за кваліфікацією магістр менеджменту та 60 фахівці за кваліфікацією бакалавр соціальної роботи.

Кафедра була і залишається загальноуніверситетською, оскільки забезпечує викладання педагогічних дисциплін на всіх 9 факультетах університету.

На сьогоднішній день розширюється напрями співпраці кафедри з науковими закордонними закладами освіти, а саме – Жешувський університет, Університет імені Яна Длугаша у Ченстохові (Республіка Польща). Студенти  спеціальності 231 Cоціальна робота та викладачі проходять щорічне стажування у цих ЗВО.

Започатковано щорічне проведення науково-практичних конференцій (з онлайн включенням) з питань модернізації освіти та соціальної роботи в контексті глобальних викликів сьогодення з науково-педагогічним персоналом Жешувського університету імені Я.Дуглаша м.Ченстохов (Польща).

Викладачі кафедри удосконалюють свій рівень знання іноземних мов для здійснення викладання навчальних дисциплін студентам КНР, які навчаються в РДГУ.

Кафедра педагогіки на даний час вбачає своє завдання в тому, щоб на  високому професійному рівні забезпечити підготовку майбутніх фахівців освітньої та соціальної сфери. З цією метою для підготовки висококваліфікованих кадрів до викладання деяких дисциплін та керівництва практикою залучені керівники соціальних служб міста й області (Міщеня А.І., Бучак А.О., Слободенюк Р.П.), директори  закладів освіти й головні спеціалісти управління департаменту освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (Андрєєва М.М., Захарчук З.В., Михасюк К.В.).

Корпоративна пошта кафедри: pedagogika.rshu.edu.ua

Корпоративна пошта членів кафедри:

проф.Пелех Ю.В – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

проф.Шевців З.М. – zoіЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доц.Петрук Л.П. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доц.Остапчук М.В. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доц.Нечипорук Л.І. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доц.Оксенюк О.В. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доц.Левчук І.Б. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доц.Галатюк М.Ю. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доц.Данилюк К.В. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

викл.Філоненко Р.С. – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top