поддержка PHP 7

Шановні  колеги!

      Запрошуємо Вас до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції (з онлайн включенням) «Модернізація освіти та соціальної роботи в контексті глобальних викликів», яка відбудеться  8 червня 2023 року.

    Мета конференції – висвітлити наукові пошуки та практичний досвід з модернізації освіти в цілому та галузей знань «соціальна робота», «теорія виховання», зокрема, щодо реагування міжнародного наукового співтовариства на виклики, які виникають у процесі освітньої глобалізації.

→ Інформаційний лист

 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО”

     У рамках Тридцять восьмої міжнародної спеціалізованої виставки “Освіта та кар’єра – День студента 2021” 2 листопада 2021 року 0 14:00 буде проведена онлайн – Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО” (див. інформаційне повідомлення).

 

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії»

Шановні колеги!

     Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут) запрошує Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії», яка проводитиметься 4-5 листопада 2021 року у м. Бахмут.

      Передбачено видання тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, який буде оприлюднено в електронному вигляді.

       За результатами конференції планується видання колективної монографії, до якої будуть включені кращі доповіді.

       Учасники конференції отримають сертифікати.

       У разі поліпшення епідеміологічної ситуації і проведення конференції офлайн передбачається культурна програма.

      → Інформаційний лист додається.

 

Міжнародна науково-практична конференція "На кордоні культур і націй. Свій- Чужі - Інші"     

    Проректор РДГУ, професор кафедри Ю. В. Пелех 16-18 вересня візьме участь у Міжнародній науково-практичній конференції " На кордоні культур і націй. Свій- Чужі - Інші", яка відбудеться у м. Сянок (Республіка Польща).

→ Програма конференції додається.

 

Міжнародна конференція «Пріоритети в новому зеленому курсі ЄС»

     З нагоди Європейського зеленого тижня (#EU Green Week 2021) Міністерство освіти і науки України запрошує взяти участь у міжнародній конференції «Пріоритети в новому зеленому курсі ЄС», яка відбудеться 17 червня 2021 року в Інститут права і адміністрації Університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). Захід проводиться за сприяння Фонду лідерів перетворень й фінансується з коштів Польсько-американського фонду свободи.

     До участі в заході запрошуються студенти, учні, молоді науковці, які працюють над реалізацією власних стартапів, представники закладів вищої освіти, наукових установ, наукових парків, інших інноваційних структур, громадських організацій та реального сектора економіки, до сфери інтересів яких належать питання продукування та поширення ідей зеленої економіки в Україні.

     Докладніше:

→ Переглянути повідомлення.

→ Сайт конференції.

Участь у конференціях здобувачів вищої освіти з ОП УНЗ

2018-2019 р.

Ковалевська І. ХІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 16 травня 2018 р.)

Погуляєва М. ХІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 16 травня 2018 р.)

Савицька І. ХІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 16 травня 2018 р.)

2019-2020 р.

Бідюк Андрій XII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 15 травня 2019 р.)

Герман Дарина V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки» (Київ, МЦНіД, 24-25 вересня 2020 р.)

Козловець Т. Круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах» (Київ, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 15 травня 2020 р.)

Кундеренко І. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників (м. Умань Черкаської обл., Уманський національний університет садівництва, 16 червня 2020 р.)

Овечко Марина Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» (м. Умань Черкаської обл., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 21 квітня 2020 р.); Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників (м. Умань Черкаської обл., Уманський національний університет садівництва, 16 червня 2020 р.)

Романюк О. Круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах» (Київ, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 15 травня 2020 р.)

Сторожук Андрій ІV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих учених «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень» (м. Рівне, РДГУ, 20 травня 2020р.); ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищоі освіти і молодих науковців «Наука, суспільство, освіта очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 26 травня 2020 р.)

Хірна С. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників (16 червня 2020 р., м. Умань Черкаської обл., Уманський національний університет садівництва)

Чурилович М. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 26 травня 2020 р.)

 

Наукові публікації здобувачів вищої освіти з ОП УНЗ

2017-2018 p.

Гурин Ю. ᅟ  ᅟМодернізація ᅟ управління ᅟ навчальним ᅟ закладом ᅟ в ᅟ умовах ᅟ зміни ᅟ законодавчої ᅟ бази // Інноватика ᅟ у ᅟ вихованні ?

Дідовець Д.В. Становлення аргументативного дискурсу студентів у навчальному процесі вищої школи. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства» (15 квітня 2016 р.). Рівне, РДГУ. 2016. 

Ковальська Н., Галатюк М. Структурно-логічна модель проектування програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка. 2017.  Вип. 12 (155). С.17–23.

URL: http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/02/12_155_2017.pdf

Непеляк М., Пелех Ю. Глобалізаційний вимір сучасного вищого навчального закладу: інноваційний погляд. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти [збірн. наук. праць РДГУ]. Рівне, РДГУ. 2017. Вип.17(70).  С.22-25.

2018-2019 р.

Ковалевська І., Оксенюк О. Маркетинг освітніх послуг у ЗНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне, РДГУ, 2018. С.79-81.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/11_mignar_konf_160518_2.pdf

Погуляєва М. Компетентність учителя у суспільстві знань. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне, РДГУ, 2018. С.130-131.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/11_mignar_konf_160518_2.pdf

Савицька І., Оксенюк О. Особливості комплексу маркетингу для закладів вищої освіти. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне, РДГУ, 2018. С.145-147.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/11_mignar_konf_160518_2.pdf

2019-2020 р.

Бідюк А., Галатюк М. Проектування маркетингового плану діяльності навчального закладу: теоретичний аспект. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих (м. Рівне, 15 травня 2019 р.). Рівне, РВВ РДГУ, 2019. С.9-10.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/12_mignar_konf_150519.pdf

Герман Д.Ю. Зарубіжна практика реформування управління закладом середньої освіти: уроки для України //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки». – Київ .МЦНіД, 24-25 вересня 2020. – С.26-27.

Кундеренко І. Духовна освіта в протестантських навчальних закладах України: до проблеми формулювання понять. Освітній дискурс: збірник наукових праць. К., 2020. №24. С. 99-110. URL: http://doi:10.33930/ed.2019.5007.24(6)-8.

Кундеренко І. Протестантські духовні заклади вищої освіти як невід’ємна частина освітнього простору України. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. №32. С.254-262.

Кундеренко І. О качестве духовного образования. Інтернет-газета Християнського центру «Мирт». 2020. URL: http://gazeta.mirt.ru/stat-i/cerkov/post-2377/

Кундеренко І. Донецький християнський Університет та Одеська Богословська Семінарія: інтерв’ю з Мері Рейбер. 2020. Інтернет-газета «Слово про слово». URL: https://slovoproslovo.info/category/education/

Кундеренко І. Інтерв’ю з доктором Раселом Вудбриджем про Українську Баптистську Теологічну Семінарію. 2020. Інтернет-газета «Слово про слово». URL: https://slovoproslovo.info/category/education/

Кундеренко І. Сучасний стан та історія духовної освіти на прикладі Київської Богословської семінарії. 2020. Інтернет-газета «Слово про слово». URL: https://slovoproslovo.info/category/education/

Кундеренко І. Протестантські духовні заклади вищої освіти як невід’ємна частина освітнього простору України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.165-167.

Чурилович М., Оксенюк О. Механізми розвитку управлінської діяльності керівника освітнього закладу. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне, РДГУ, 2020. С.244-246.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/CollNOSOM2020.pdf

Овечко М., Оксенюк О. Теоретико-практичні основи соціального партнерства закладу середньої освіти із громадою. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 21 квітня 2020р.). Ред. кол.: Коляда Н.М. та ін. Умань: Візаві, 2020. С. 84-87.

Овечко М. Структурні складові реалізації соціального партнерства закладу освіти із громадою. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.173-175.

Хірна С. Сутність та основні компоненти техніки управлінської діяльності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.82-85.

URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35232/1/Babii_A_Uman20.pdf

Робота Всеукраїнської школи молодого науковця   

   Професор кафедри Ю. В. Пелех обговорив із колегами-науковцями питання проблем і перспектив впровадження у освітній процес ЗВО України Освітньої програми "Управління навчальним закладом" під час виступу і дискусії  у межах роботи Всеукраїнської школи молодого науковця "Від фундаментальних досліджень до прикладних застосувань в освітній та управлінській діяльності", що проходила 15-18 вересня 2021 року. Вказаний науковий захід було організовано нашим ЗВО-партнером, Херсонською академією неперервної освіти.

→ Програма додається.

P1Sertif

       07.09.2021 року відбувся круглий стіл з обговорення перспектив розвитку освітньо-професійної програми “Управління навчальним закладом” другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зустріч проводилася в онлайн-режимі.

Переглянути відео:

→ Частина 1.

→ Частина 2.

 

        У квітні 2021 року відбулося розширене засідання кафедри, яке присвячене перспективам розвитку ОП “Управління навчальним закладом”, що реалізується в РДГУ.

       Переглянути відео:

       → Частина 1.

       → Частина 2.

Back to top