поддержка PHP 7

6 червня 2023 року на базі Рівненського державного гуманітарного університету було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію (з онлайн включеннями) «Модернізація освіти та соціальної роботи в контексті глобальних викликів», організовану кафедрою педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи й кафедрою теорії і методики виховання РДГУ (Україна) та Інститутом педагогіки Жешувського університету (Республіка Польща).

Мета конференції – висвітлити наукові пошуки та практичний досвід з модернізації освіти в цілому та галузей знань «соціальна робота», «теорія і методика виховання» зокрема щодо реагування міжнародного наукового співтовариства на виклики, які виникають у процесі освітньої глобалізації.

До конференції долучилися 113 учасників з 11 закладів вищої освіти восьми регіонів України та двох закладів вищої освіти Польщі.

На пленарному засіданні з ґрунтовними доповідями виступили:

д-р. пед. н., проф., проректор РДГУ, доктор хабілітований у галузі соціальних наук (дисципліна «Педагогіка») ЄС, завідувач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи РДГУ Юрій Пелех;

д-р. філос. н., проф., професор кафедри правових природоохоронних дисциплін Навчально-наукового інституту права НУВГП Андрій Матвійчук;

д-р хабілітований, проф., завідувач кафедри загальної дидактики та освітніх систем Жешувського університету (Республіка Польща) Войцех Валят;

д-р. пед. н., проф., професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Євген Лодатко;

д-р. пед. н., проф., завідувачка кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської РДГУ Ілона Дичківська;

д-р. пед. н., проф., професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Наталія Коляда;

д-р. пед. н., проф., професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи РДГУ Зоя Шевців;

к. пед. н., доц., професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики РДГУ Ганна Шліхта.

Модерувала конференцію д-р пед. н., проф., завідувачка кафедри теорії і методики виховання РДГУ Оксана Петренко.

За результатами роботи буде укладено електронний збірник матеріалів конференції, оформлені сертифікати.

Доступ: https://ktimv.itup.com.ua/?p=5907.

Щиро дякуємо учасникам конференції за цікаві виступи, за активну життєву позицію! Особлива подяка нашим польським колегам!

Тримаймо освітянський фронт!

Все буде Україна!

Джерело: https://www.rshu.edu.ua/newhome/2866-modernizatsiia-osvity-ta-sotsialnoi-roboty-v-konteksti-hlobalnykh-vyklykiv

 

Back to top