поддержка PHP 7

Участь у конференціях здобувачів вищої освіти з ОП УНЗ

2018-2019 р.

Ковалевська І. ХІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 16 травня 2018 р.)

Погуляєва М. ХІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 16 травня 2018 р.)

Савицька І. ХІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 16 травня 2018 р.)

2019-2020 р.

Бідюк Андрій XII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 15 травня 2019 р.)

Герман Дарина V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки» (Київ, МЦНіД, 24-25 вересня 2020 р.)

Козловець Т. Круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах» (Київ, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 15 травня 2020 р.)

Кундеренко І. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників (м. Умань Черкаської обл., Уманський національний університет садівництва, 16 червня 2020 р.)

Овечко Марина Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» (м. Умань Черкаської обл., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 21 квітня 2020 р.); Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників (м. Умань Черкаської обл., Уманський національний університет садівництва, 16 червня 2020 р.)

Романюк О. Круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах» (Київ, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 15 травня 2020 р.)

Сторожук Андрій ІV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих учених «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень» (м. Рівне, РДГУ, 20 травня 2020р.); ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищоі освіти і молодих науковців «Наука, суспільство, освіта очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 26 травня 2020 р.)

Хірна С. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників (16 червня 2020 р., м. Умань Черкаської обл., Уманський національний університет садівництва)

Чурилович М. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (м. Рівне, РДГУ, 26 травня 2020 р.)

 

Наукові публікації здобувачів вищої освіти з ОП УНЗ

2017-2018 p.

Гурин Ю. ᅟ  ᅟМодернізація ᅟ управління ᅟ навчальним ᅟ закладом ᅟ в ᅟ умовах ᅟ зміни ᅟ законодавчої ᅟ бази // Інноватика ᅟ у ᅟ вихованні ?

Дідовець Д.В. Становлення аргументативного дискурсу студентів у навчальному процесі вищої школи. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства» (15 квітня 2016 р.). Рівне, РДГУ. 2016. 

Ковальська Н., Галатюк М. Структурно-логічна модель проектування програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка. 2017.  Вип. 12 (155). С.17–23.

URL: http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2018/02/12_155_2017.pdf

Непеляк М., Пелех Ю. Глобалізаційний вимір сучасного вищого навчального закладу: інноваційний погляд. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти [збірн. наук. праць РДГУ]. Рівне, РДГУ. 2017. Вип.17(70).  С.22-25.

2018-2019 р.

Ковалевська І., Оксенюк О. Маркетинг освітніх послуг у ЗНЗ. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне, РДГУ, 2018. С.79-81.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/11_mignar_konf_160518_2.pdf

Погуляєва М. Компетентність учителя у суспільстві знань. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне, РДГУ, 2018. С.130-131.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/11_mignar_konf_160518_2.pdf

Савицька І., Оксенюк О. Особливості комплексу маркетингу для закладів вищої освіти. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне, РДГУ, 2018. С.145-147.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/11_mignar_konf_160518_2.pdf

2019-2020 р.

Бідюк А., Галатюк М. Проектування маркетингового плану діяльності навчального закладу: теоретичний аспект. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих (м. Рівне, 15 травня 2019 р.). Рівне, РВВ РДГУ, 2019. С.9-10.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/12_mignar_konf_150519.pdf

Герман Д.Ю. Зарубіжна практика реформування управління закладом середньої освіти: уроки для України //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки». – Київ .МЦНіД, 24-25 вересня 2020. – С.26-27.

Кундеренко І. Духовна освіта в протестантських навчальних закладах України: до проблеми формулювання понять. Освітній дискурс: збірник наукових праць. К., 2020. №24. С. 99-110. URL: http://doi:10.33930/ed.2019.5007.24(6)-8.

Кундеренко І. Протестантські духовні заклади вищої освіти як невід’ємна частина освітнього простору України. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. №32. С.254-262.

Кундеренко І. О качестве духовного образования. Інтернет-газета Християнського центру «Мирт». 2020. URL: http://gazeta.mirt.ru/stat-i/cerkov/post-2377/

Кундеренко І. Донецький християнський Університет та Одеська Богословська Семінарія: інтерв’ю з Мері Рейбер. 2020. Інтернет-газета «Слово про слово». URL: https://slovoproslovo.info/category/education/

Кундеренко І. Інтерв’ю з доктором Раселом Вудбриджем про Українську Баптистську Теологічну Семінарію. 2020. Інтернет-газета «Слово про слово». URL: https://slovoproslovo.info/category/education/

Кундеренко І. Сучасний стан та історія духовної освіти на прикладі Київської Богословської семінарії. 2020. Інтернет-газета «Слово про слово». URL: https://slovoproslovo.info/category/education/

Кундеренко І. Протестантські духовні заклади вищої освіти як невід’ємна частина освітнього простору України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.165-167.

Чурилович М., Оксенюк О. Механізми розвитку управлінської діяльності керівника освітнього закладу. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне, РДГУ, 2020. С.244-246.

URL: https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/CollNOSOM2020.pdf

Овечко М., Оксенюк О. Теоретико-практичні основи соціального партнерства закладу середньої освіти із громадою. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 21 квітня 2020р.). Ред. кол.: Коляда Н.М. та ін. Умань: Візаві, 2020. С. 84-87.

Овечко М. Структурні складові реалізації соціального партнерства закладу освіти із громадою. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.173-175.

Хірна С. Сутність та основні компоненти техніки управлінської діяльності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.82-85.

URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35232/1/Babii_A_Uman20.pdf

Back to top