поддержка PHP 7

Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи

1.

Данилюк К.В., канд..н.з держ.управл.,доц.

Технологія соціальної роботи

Групова робота з різними категоріями населення як технологф соціальної роботи

СР 31

квітень

2.

Нечипорук Л.І., к.п.н., доц.

Соціальна робота в закладах освіти

Електронне портфоліо

СР 11

березень

3.

Левчук І. Б., к.п.н., доц.

Прикладні методики в соціальній роботі

Соціально-психологічний театр, як один із видів прикладних методик в роботі соціального працівника

СР-31

березень

4.

Оксенюк О.В., к.п.н., доц.

Діяльність громадського сектора в соціальній сфері

Практичне заняття

Ресурсне забезпечення НДО. Фандрейзинг

СР 31

березень

5.

Пелех Ю.В., доктор пед..наук, проф.

Теорія організацій

Неокласичний період у розвитку менеджменту організацій (30-40 рр. ХХ ст..)

МУ 51

березень

6.

Петрук Л.П., к.п.н., доц.

Педагогіка

Братські школи – важливий етап становлення національної системи освіти України

Психологи

1 курс

квітень

7.

Павленко А.С. викладач

Педагогіка

Сучасні види навчання

Біологи 2 курс

березень

8.

Галатюк М.Ю., к.п.н., доц.

Педагогіка

Процес навчання: суть, структура, особливості

Практична психологія 1 курс

квітень

Back to top