поддержка PHP 7

→ Перелік заліків та екзаменів на літню сесію 2022-2023 н.р.

 

   Положення та рекомендації

→   Накази та розпорядження по університету

 

→ Графік навчального процесу та розклад і перелік екзаменів психолого-природничого факультету

→ Графік практик психолого-природничого факультету денної форми навчання на 2021/2022 н. р.

→ Графік освітнього процесу психолого-природничого факультету денної форми навчання на 2021/2022 н. р.

→ Графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на 2021/2022 н. р. Психолого-природничий факультет

→ Графік проведення ректорських контрольних робіт на І семестр 2021 – 2022 н.р. для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» психолого-природничого факультету

→ Кодекс дотримання академічної доброчесності психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету

 

→   Графік освітнього процесу здобувачів вищої освіти денної форми навчання (2020-2021 н.р.)

→   Графік освітнього процесу здобувачів вищої освіти заочної форми навчання (2020-2021 н.р.)

→   Графік контролю за самостійною роботою здобувачів вищої освіти (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Розклад атестації здобувачів вищої освіти (літня атестація) денної форми навчання. (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Розклад атестації здобувачів вищої освіти (літня атестація) заочної форми навчання. (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Розклад екзаменів літньої заліково-екзаменаційної сесії. (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Перелік заліків літньої заліково-екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→   Графік проведення відкритих занять викладачів (2 семестр 2020-2021 н.р.)

→  Графік проведення ректорських контрольних робіт (2 семестр 2020-2021 н.р.)

 

→ Положення про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету, здобутих у неформальній та інформальній освіті

→ Положення про неформальну освіту та порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у РДГУ

 

→ Переглянути Програму розвитку освіти Рівненської області на 2019-2021 роки.

 

Back to top