поддержка PHP 7

Кафедра загальної психології та психодіагностики

 1. ауд. 334 – лекційна аудиторія (соціально-психологічний простір) (в. Панасюк В. М.)
 2. ауд. 329 – психодіагностична аудиторія (доц. Суходольська І. Л.)
 3. ауд. 9 Г4 – лабораторія онтогенезу інтелекту (ст.в. Борейчук І. О.)
 4. ауд. 12 Г4 – лабораторія психофізіології та клінічної психології ( доц. Романюк В. Л.)
 5. ауд. 412 – лабораторія психогенеза соціальних феноменів та явищ (доц. Павелків В. Р.)

 

Кафедра вікової та педагогічної психології

 1. ауд 324 – лабораторія інтерактивно-проективних технологій підготовки психологів

                                                                                                                       (доц. Назаревич В. В.)

 

Кафедра практичної психології та психотерапії

 1. ауд. 14 Г4 –ресурсний центр

 

Кафедра біології та здоров’я людини

Кафедра природничих наук з методиками навчання

 1. Г7, Г5 – навчально-методичний центр природничої освіти (доц. Сяська І. О.)
 2. ауд. 227 Г7 – лабораторія методики навчання біології (проф. Грицай Н. Б.)
 3. ауд. 221 Г7 – лабораторія прикладної ентомології (доц. Гусаковська Т.М.)
 4. ауд. 222 Г7 – методичний кабінет (доц. Гусаковська Т.М.)
 5. ауд. 224 Г7- лабораторія анатомії та фізіології людини і тварини (проф. Марциновський В. П)
 6. ауд. 228 Г7 – практикум гістології і цитології (доц. Шевців М. В.)
 7. ауд. 10 Г4 – лабораторія ботаніки, анатомії та фізіології рослин (доц. Демчук В. В.)
 8. ауд. 11 Г4 – зоологічний музей (практикум) (доц. Рудь О. Г.)
 9. ауд. 13 Г4 – основи медичних знань (ст. в. Бірук О. В.)
 10. ауд. 15 Г4 – зоологічний практикум (доц. Рудь О. Г.)

Навчально-науковий реабілітаційний центр (в. Чепурко О. Ю.)

 1. ауд. 1 Г5 – кабінет психологічного розвантаження та релаксації
 2. ауд. 2 Г5 – реабілітаційна лабораторія кардіо-распіраторних і неврологічних захворювань
 3. ауд. 3 Г5 – навчальна лабораторія масажу
 4. ауд. 4 Г5 – навчальна лабораторія лікувальної фізкультури та фізіотерапії

 

Кафедра екології, географії та туризму

 1. ауд. 226 Г7 – лекційна аудиторія (проф. Лико Д. В.)
 2. ауд. 205 Г7 – лабораторія з екології та ґрунтознавства (доц. Портухай О. І.)
 3. ауд. 206 Г7 – лабораторія з біології та хімії (доц. Ойцюсь Л. В.)
 4. ауд. 207 Г7 – науково-методичний кабінет (ст. лаб. Давидова Н. В. )
 5. ауд. 208 Г7 – комп’ютерний клас (зав. лабораторій Лико І. М.)
 6. ауд. 209 Г7 – лабораторія землезнавства (доц. Мартинюк В. О.)
 7. ауд. 210 Г7 – наукова лабораторія (зав. лабораторії Лико І. М.)

 

Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи

 1. ауд 123 – кабінет соціальної роботи (проф. Малафіїк І. В.)

Навчально-методичний центр соціально-управлінської роботи (доц. Данилюк К. В.)

 

Навчально-методичний центр

 1. ауд 411 – «Школа волонтерів» (Панасюк А. С.)

                      Студентський парламент (Дем’янюк В. В.)

Лекційні аудиторії: 08, 203, 207, 034, 035, Г6 048.

1. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності.

2. Академічна доброчесність і принципи її дотримання.

Формування у студентів культури академічної доброчесності

З метою підвищення ефективності дотримання академічної доброчесності серед студентів і викладачів на  кафедрі педагогіки, освітнього  менеджменту та соціальної роботи РДГУ створено комісію із академічної доброчесності (голова – Остапчук М.В., члени комісії – Оксенюк О.В., Данилюк К.В.) (протокол № 8 від  10 вересня  2020 р.).

З викладачами кафедри 19.10.2020 р. проведено семінар «Наукове керівництво та культура академічної доброчесності». З ознайомленням із основними вимогами «Положення про академічну доброчесність в Рівненському державному гуманітарному університеті» виступила доц. Левчук І.Б, голова секції академічної доброчесності психолого-природничого факультету. Проф. Малафіїк І.В. проаналізував основні положення  статті  42 «Академічна  доброчесність» Закону України «Про освіту» та роль наукових керівників студентських курсових та дипломних робіт щодо дотримання вимог академічної доброчесності.

Викладачі кафедри постійно працюють над формуванням у студентів культури академічної доброчесності. Зокрема, доц. Оксенюк О.В. проведено онлайн-заняття із студентами 6 курсу спеціальності 073 «Управління навчальним закладом» онлайн-заняття «Освітологічні виміри культури академічної доброчесності». Метою заняття було ознайомити із досвідом ЗВО зарубіжжя та України щодо розробки регулятивних процедур для контролю над дотриманням норм академічної доброчесності.

Зі студентами  5 курсу спеціальності 073 «Управління навчальним закладом»  доц. Галатюк М.Ю. провів лекційне заняття «Академічна доброчесність і принципи її дотримання».

Зі студентами 5 курсу спеціальності 073 «Управління навчальним закладом» та першого курсу спеціальності 231 «соціальна робота» традиційно проводиться семінар-ознайомлення з основними вимогами щодо дотримання академічної доброчесності в навчальній  діяльності.

Зі студентами спеціальності 073 «Управління навчальним закладом» та спеціальності 231 «соціальна  робота» працівниками університетської наукової бібліотеки проведені зустрічі-консультації щодо правил оформлення бібліографії в межах дотримання академічної доброчесності. 

     → Кодекс дотримання академічної доброчесності психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету

    → Антикорупційна діяльність РДГУ

Back to top