поддержка PHP 7

І. Продовження функціонування програми «Подвійний диплом» між:

-  педагогічним факультетом РДГУ та Університетом Економіки (м. Бидгощ, Польща);

- факультетом філології РДГУ та Вищою Школою Лінгвістичною (м. Ченстохова, Польща);

- факультетом філології РДГУ та Університетом Ренн2 (м. Ренн, Франція);

- факультетом філології РДГУ та Університетом м. Перпіньян (Франція).

ІІ. Налагодження функціонування програми «Подвійний диплом» між:

- психолого-природничим факультетом РДГУ та Гуманітарно-Природничим Університетом ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

ІІІ. Продовження функціонування програми «Семестрове навчання» між:

- усіма факультетами РДГУ та Гуманітарно-Природничим Університетом ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща).

 

IV. Продовження функціонування програми «Короткотермінові стажування» між:

факультетом філології РДГУ та «Ротарі Клубом» (Німеччина).

 

V. Продовження функціонування міжнародного проекту «Еразмус+» для студентів та викладачів між:

- усіма факультетами РДГУ та Жешувським університетом (м. Жешув, Польща).

 

VI. Продовження набору на навчання іноземних студентів на усіх факультетах РДГУ.

 

VII. Продовження реалізації наукових стажувань для викладачів РДГУ на базі ЗВО-партнерів.

 

VIII. Продовження реалізації наукових стажувань викладачів ЗВО-партнерів на базі РДГУ.

IX. Продовження функціонування курсів з вивчення польської мови та організації екзаменів про знання іноземної мови на рівні В2.

 

X. Продовження розширення географії міжнародних зв’язків РДГУ.

 

XI. Продовження подачі заявок для міжнародних конкурсів та грантів.

 

XII. Налагодження функціонування інших аспектів міжнародного співробітництва.

 

Back to top