поддержка PHP 7

Звіт про проходження семестрового навчання в Університеті Гуманітарно-Природничому ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Звіт підготувала: студентка Козак Олена Віталіївна

→ Переглянути звіт

Презентація “Волонтерство в Україні”

Презентацію підготували: студентки Козак Олена і Прохорець Марта

 → Переглянути презентацію

Вища Лінгвістична Школа в м. Ченстохові (Польща), 2022 р.

Звіт підготувала: студентка Мельник Марина (група СР–32)

→ Переглянути звіт

→ Семестрове навчання студентів спеціальності «соціальна робота» Рівненського державного гуманітарного університету  жовтень 2018 р. – січень 2019 р. (м. Ченстохова, Республіка Польща)

З 28 вересня 2021 р. Мельничук Надія здобувачка 2-го курсу ОП «Управління навчальним закладом» направлена на програму семестрового навчання в Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).

Back to top