поддержка PHP 7

Кафедра упродовж тривалого періоду співпрацює із зарубіжними ЗВО:

1. Університет природничо-гуманістичний імені Яна Длугоша у Ченстохові (Польща)http://www.ujd.edu.pl/

У межах програми міжнародної співпраці із цим університетом реалізовуються, зокрема, такі види діяльності :

       а) програма академічної мобільності студентів (семестрове навчання), участь у якій взяли студенти спеціальності "Соціальна робота" і беруть нині студенти спеціальності "Менеджмент", ОП "Управління навчальним закладом";

       б) програма академічної мобільності викладачів (участь у програмі "Visiting Professor" у 2016 до т.ч. бере професор Ю. В. Пелех);

       в) наукове стажування викладачів (доц. Тимочко-Левчук І. Б., доц. Галатюк М. Ю.);

       г) проведення спільних наукових семінарів ( "Становлення та розвиток Аксіопедагогіки: проблеми, перспективи". 2021 ‒ керівник проф. Пелех Ю. В.);

       д) написання спільних підручників, статей у нмб "Scopus", монографій (проф. Ю. В. Пелех, проф. Даніел Кукла).

2. Scientific Methodical Center "Scientia Educologica " (Литва) 

       Беручи участь у роботі Центру в цілому, проф. Пелех Ю. В. є членом редакційної колегії наукових видань:

       1. Problems of Education in the 21st Century (PEC) - включений до міжнародної наукометричної бази  WoS http://www.scientiasocialis.lt/pec/

       2. Освіта: політика, менеджмент, якість Švietimas: politika, vadyba, kokybė.

       3. Kodolanyi Janos University (KJU) https://www.kodolanyi.hu/en (Угорщина).

       Професор Пелех Ю. В. неодноразово пройшов наукове стажування у вказаному ЗВО, брав участь у міжнародних наукових конференціях.

       4. Veliko Tarnovo University (Болгарія) http://uni-vt.bg/

       Співпраця реалізовується шляхом обміну педагогічним досвідом, участі у міжнародних конференціях, підготовчої роботи до стажувань викладачів та студентів.

       Також під керівництвом проф. Пелеха Ю. В. реалізовується міжнародний проект "Erasmus+" (2017-2022) 2017-2021 № 2017-1-PL01-KA107-035904 та був реалізований міжнародний проект «Młodzi i kreatywni – kreatywna przedsiębiorczość dla rozwoju współpracy pomiędzy polską i ukraińską młodzieżą»,

https://www.kmu.gov.ua/news/249301749

       Проф. Пелех Ю. В. ‒ член редакційної колегії міжнародного наукового видання "Освіта: політика, менеджмент, якість" (Литва).

Back to top