поддержка PHP 7

     Цьогоріч на конкурс було подано 633 науково-дослідницькі проєкти у 64 секціях від 578 учнів 8-11 класів зі 136 закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти, які представили 36 територіальних громад Рівненщини.

    До роботи журі ІІ етапу конкурсу-захисту було залучено 154 науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також інших установ (джерело: http://surl.li/fgiur).

У роботі секції “Педагогіка” (23.02.23.‒24. 02. 23 р. р.) взяли участь 12 юних дослідників.

Голова журі: доц. Остапчук Микола Васильович.

Члени журі: доц. Тюска Валентина Борисівна.

У роботі секції “Прикладна фізика” (17.02.2023 р.) взяли участь 9 юних дослідників.

Голова журі: доц. Мислінчук Володимир Олександрович.

Члени журі: доц. Галатюк Михайло Юрійович і Малиновський Євгеній Вікторович.

Підсумкові протоколи можна переглянути на сайті РМАНУМ у розділі “КОНКУРС-ЗАХИСТ 2023”.

Щиро вітаємо учасників і переможців конкурсу-захисту.

 

    20.02.2023 року відбулося засідання гуртка (керівник – професор З. М. Шевців) із здобувачами освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету (кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи), спеціальності 231 «Соціальна робота» на тему «Соціальна робота в інклюзивному освітньому середовищі».

    Актуальність обраної теми визначається новими реаліями сьогодення, а саме: реалізацією освітньої парадигми ‑ включення дітей з особливими освітніми потребами в заклади освіти за місцем проживання та створення інклюзивних класів. Безпосередня організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладу освіти. Гарантом якісного інклюзивного навчання виступає вчитель, а особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечує асистент вчителя.

    Відповідно до законодавства в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним працівник, або одним із батьків учня, або уповноваженою ними особою. Отож інклюзія в освіті вимагає залучення до інклюзивного навчання фахівців соціономічних спеціальностей, зокрема соціальних працівників.

    Згідно з Законом України “Про повну загальну середню освіту” (частина 7 статті 26) асистент учня (дитини) є учасником освітнього процесу, що надає соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України “Про соціальні послуги” така соціальна послуга є однією з базових соціальних послуг, надання якої регламентується цим Законом та державним стандартом соціальної послуги. Асистент учня (дитини) відповідно до «Примірного положення про команду супроводу» залучається до складу команди супроводу дитини та має сприяти досягненню визначеної мети розвитку дитини способом соціальної адаптації, комунікації та соціально-побутової орієнтації. Асистент вчителя і асистента учня (дитини) виконують різні функції та мають різні обов’язки.

   Означена актуальність викликала необхідність підвищення рівня інклюзивної компетентності майбутніх соціальних працівників через уведення в ОП навчального контенту «Соціальна робота в інклюзивному освітньому середовищі»

8.02.2023 р. відбулося чергове засідання кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. Під головуванням завідувача проф. Пелеха Ю. В. було обговорено питання підготовки навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін, закріплених за кафедрою. Зокрема, Юрій Володимирович запропонував згідно оприлюдненого листа-звернення А. Охрімовського до НАЗЯВО від 19.01.2023 р. та оприлюдненої відповіді на нього А. Бутенка відмінити обов’язковість надання для перевірки робочих програм навчальних дисциплін в РДГУ та обмежитися лише силабусами. Викладачі кафедри підтримали пропозицію та вирішили оформити відповідне звернення до навчально-методичної ради РДГУ.

Також було обговорено у форматі діалогу поточні питання: стан підготовки бакалаврських робіт, змістове наповнення сайту кафедри та активізація профорієнтаційної роботи.

     16 лютого 2023 року відбулося позачергове засідання кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету, під час якого розглянули питання залучення нових стейкхолдерів до освітньо-професійної програми “Соціальна робота”. До складу стейкхолдерів увійшла директор Департаменту соціальної політики Рівненської облдержадміністрації Роза Павлівна Слободенюк та директор Рівненського обласного центру соціальних служб Ананій Олександрович Бучак. У ході засідання члени кафедри привітали із ювілеєм доктора педагогічних наук, професора Шевців Зою Михайлівну і побажали їй невтомної енергії, натхнення, радості та здійснення бажання ВСІХ - ПЕРЕМОГИ.

 

Колектив кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи щиро ВІТАЄ ВАС з НОВИМ РОКОМ та РІЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ !!

МИРУ, злагоди та натхнення всім українцям!!

11.01 відбулося перше у 2023 р. засідання кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи, на якому під головуванням завідувача проф. Пелеха Ю. В. розглянули питання аналізу звіту про наукову роботу кафедри за минулий 2022 р.; про перебіг заліково-екзаменаційної сесії за зимовий семестр 2022/2023 н. р.; окреслили напрями наукової, методичної і профорієнтаційної роботи на майбутній весняний семестр.

 

Back to top