поддержка PHP 7

     Студенти групи СР-22, в межах виробничої практики, 03.05.2023 р. стали слухачами двогодинного онлайн-вебінару “Робота з вразливими категоріями сімей: раннє виявлення СЖО та перенаправлення”, від ГС “Українська мережа з прав дитини ” за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в межах проєкту СПІЛЬНО. Соціальні послуги.

     Було розібрано поняття “вразливості”, зокрема у період війни, таких категорій населення як сім’ї військовослужбовців , ВПО, люди, що перебували під окупацією та особливості соціальної роботи з кожною з цих категорій.

    Окрім цього, нам роз’яснили особливості роботи Дитячих точок СПІЛЬНО ЮНІСЕФ, заходи, що там здійснюються та функціональні обов’язки соціальних працівників.

Розглянули таку соціальну послугу як “перенаправлення”, її значення у роботі з вразливими категоріями населення.

Загалом ми отримали цікаву та змістовну інформацію, що стане нам в нагоді під час професійної діяльності.

Автор – Анастасія Кособуцька, СР-22

Засідання кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (3 травня 2023 року).

Колектив кафедри привітав з Днем народження завідувача кафедри проф. Пелеха Ю. В.

 

    26 квітня 2023 року відбулася настановна конференція з організації та проведення виробничої практики бакалаврів спеціальності «Соціальна робота», у якій взяли участь викладачі кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. Згідно з наказомпрактику проходитимуть студенти групи СР‑21.

    Керівник практики від кафедри професор Шевців З. М. ознайомила студентів із наказом та програмою проходження практики, повідомила студентівз метою практики, пояснили її завдання та зміст, порядок і терміни проходження, а також вимоги до оформлення її результатів та форму звітності.

   Особливістю виробничої практики студентів-бакалаврів є те, що у її змісті передбачено такі види діяльності:

    – робота в команді - здатність працювати як член команди працівників установи соціальної сфери; здатність співпрацювати з клієнтом та іншими спеціалістами для досягнення цілей клієнта; здатність ставитись з повагою до інших членів команди; здатність працювати як повноцінний член команди в екстремальній ситуації;

  – навчальна – участь у настановній та підсумковій конференціях щодо організації та проходження професійно-орієнтованої  практики; ведення щоденника практики з аналізом роботи кожного дня. У щоденнику відображається зміст проведеної студентом роботи, записуються спостереження, роздуми, зауваження керівників практики та власні пропозиції й рекомендації щодо оптимізації та проведення практики; знайомство з різними типами освітніх, соціальних, правових, корекційно-реабілітаційних закладів, з напрямами їх роботи, проблемами становлення цих закладів і розвитку їх на сучасному етапі; визначення специфіки роботи фахівців у цих закладах; вивчення документації, яка регламентує діяльність конкретних служб, закладів, організацій соціального захисту або соціальної допомоги; знайомство в практичній діяльності з нормами ділового етикету соціального працівника; 

   – виховна - розвиток та  закріплення  професійно значущих компетентностей; формування моральних поглядів на професію соціального працівника; формування вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки та діяльності в процесі практики; використання знань з основ професійної етики та формування навичок їх реалізації на практиці.

  – методична – ознайомлення з інструкціями та посадовими обов’язками працівників, що стосуються соціального обслуговування; ознайомлення з вимогами щодо оформлення особових справ клієнтів з надання соціальної допомоги та послуг клієнтам.

    28.04.2023 року відбулася підсумкова відеоконференція щодо оприлюднення остаточних результатів стажування викладачів кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи РДГУ на базі Університету Жешовського (м. Жешув, Польща). Координатором від польської сторони була проф. Ядвіга Дашиковська-Тобіаш, від української – проф. Юрій Пелех. Було обговорено спільні наукові проблеми та намічено спільні напрями діяльності в подальшому.

   26.04.2023 року у Навчально-методичному центрі соціально-управлінської роботи відбулося засідання Вченої ради психолого-природничого факультету під головуванням декана проф. Павелківа В. Р. На засіданні завідувачем кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи проф. Пелехом Ю. В. було презентовано звіт про навчально-методичну, наукову, організаційну, виховну та громадську роботу кафедри та її структурних навчально-наукових підрозділів за останній навчальний рік. Звіт було обговорено членами ради та одноголосно схвалено.

Back to top