поддержка PHP 7

13.06.2023 р. відбулося чергове засідання кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

Під час засідання було обговорено результати виконаної роботи в 2022-2023 н. р. (навчальну, наукову, організаційно-виховну).

У процесі засідання заслухано керівників бакалаврських робіт, які доповіли про стан підготовки здобувачами вищої освіти кваліфікаційних робіт.

Після засідання колектив кафедри привітав колегу Р. С. Філоненко з Днем народження. Колеги побажали шановній Руслані Степанівні міцного здоров'я, творчої наснаги та реалізації всього задуманого.

    09 червня 2023 року відбулася звітна конференція щодо обговорення результатів виробничої практики в закладах соціальної сфери зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота, що тривала з 27 квітня до 24 травня 2023 року. Керівник практики - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Зоя Шевців.

   У ході звітної конференції здобувачі освіти демонстрували результати своєї роботи у вигляді освітніх проєктів (презентація, стінна газета), поділились досвідом й власними враженнями про проходження практики, а також набутим досвідом та знаннями, висловили думки та судження щодо особливостей організації соціальної роботи з різними соціальними групами населення.

    Майбутні соціальні працівники подякували директору Рівненського обласного центру соціальних служб Ананію Бучаку та його заступниці Наталії Мартинюк за надану можливість реалізувати мету практики загалом і зокрема виконати поставлені завдання.

    За підсумками роботи конференції дійшли висновку, що всі завдання виробничої практики виконано, здобувачі освіти підтвердили належний рівень теоретичних знань, значно підвищили рівень практичних компетентностей фахівця. Виробнича практика студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврів) спеціальності соціальної роботи психолого-природничого факультету РДГУ пройшла на належному рівні.

    Доц. Остапчук М. В. взяв участь в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції  “Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір” (01 – 03 червня 2023 р.).

6 червня 2023 року на базі Рівненського державного гуманітарного університету було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію (з онлайн включеннями) «Модернізація освіти та соціальної роботи в контексті глобальних викликів», організовану кафедрою педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи й кафедрою теорії і методики виховання РДГУ (Україна) та Інститутом педагогіки Жешувського університету (Республіка Польща).

Мета конференції – висвітлити наукові пошуки та практичний досвід з модернізації освіти в цілому та галузей знань «соціальна робота», «теорія і методика виховання» зокрема щодо реагування міжнародного наукового співтовариства на виклики, які виникають у процесі освітньої глобалізації.

До конференції долучилися 113 учасників з 11 закладів вищої освіти восьми регіонів України та двох закладів вищої освіти Польщі.

На пленарному засіданні з ґрунтовними доповідями виступили:

д-р. пед. н., проф., проректор РДГУ, доктор хабілітований у галузі соціальних наук (дисципліна «Педагогіка») ЄС, завідувач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи РДГУ Юрій Пелех;

д-р. філос. н., проф., професор кафедри правових природоохоронних дисциплін Навчально-наукового інституту права НУВГП Андрій Матвійчук;

д-р хабілітований, проф., завідувач кафедри загальної дидактики та освітніх систем Жешувського університету (Республіка Польща) Войцех Валят;

д-р. пед. н., проф., професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Євген Лодатко;

д-р. пед. н., проф., завідувачка кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської РДГУ Ілона Дичківська;

д-р. пед. н., проф., професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Наталія Коляда;

д-р. пед. н., проф., професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи РДГУ Зоя Шевців;

к. пед. н., доц., професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики РДГУ Ганна Шліхта.

Модерувала конференцію д-р пед. н., проф., завідувачка кафедри теорії і методики виховання РДГУ Оксана Петренко.

За результатами роботи буде укладено електронний збірник матеріалів конференції, оформлені сертифікати.

Доступ: https://ktimv.itup.com.ua/?p=5907.

Щиро дякуємо учасникам конференції за цікаві виступи, за активну життєву позицію! Особлива подяка нашим польським колегам!

Тримаймо освітянський фронт!

Все буде Україна!

Джерело: https://www.rshu.edu.ua/newhome/2866-modernizatsiia-osvity-ta-sotsialnoi-roboty-v-konteksti-hlobalnykh-vyklykiv

 

     03.05.2023 р. відбулося чергове засідання кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної  роботи. Були розглянуті питання про підготовку до літньої екзаменаційної сесії; про допуск до захисту бакалаврських робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота; про хід виробничої практики студентів 2 і 3 курсів зі спеціальності 231 Соціальна робота.

    А ще – у цей день наш завідувач професор Юрій Володимирович Пелех відзначив свій день народин, з чим ми щиро вітаємо !! МИРУ, здоров’я, здобуття нових особистих та професійних вершин Вам, Юрію Володимировичу !! Будьте нам крепкі !!

Back to top