поддержка PHP 7

    26 квітня 2023 року відбулася настановна конференція з організації та проведення виробничої практики бакалаврів спеціальності «Соціальна робота», у якій взяли участь викладачі кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. Згідно з наказомпрактику проходитимуть студенти групи СР‑21.

    Керівник практики від кафедри професор Шевців З. М. ознайомила студентів із наказом та програмою проходження практики, повідомила студентівз метою практики, пояснили її завдання та зміст, порядок і терміни проходження, а також вимоги до оформлення її результатів та форму звітності.

   Особливістю виробничої практики студентів-бакалаврів є те, що у її змісті передбачено такі види діяльності:

    – робота в команді - здатність працювати як член команди працівників установи соціальної сфери; здатність співпрацювати з клієнтом та іншими спеціалістами для досягнення цілей клієнта; здатність ставитись з повагою до інших членів команди; здатність працювати як повноцінний член команди в екстремальній ситуації;

  – навчальна – участь у настановній та підсумковій конференціях щодо організації та проходження професійно-орієнтованої  практики; ведення щоденника практики з аналізом роботи кожного дня. У щоденнику відображається зміст проведеної студентом роботи, записуються спостереження, роздуми, зауваження керівників практики та власні пропозиції й рекомендації щодо оптимізації та проведення практики; знайомство з різними типами освітніх, соціальних, правових, корекційно-реабілітаційних закладів, з напрямами їх роботи, проблемами становлення цих закладів і розвитку їх на сучасному етапі; визначення специфіки роботи фахівців у цих закладах; вивчення документації, яка регламентує діяльність конкретних служб, закладів, організацій соціального захисту або соціальної допомоги; знайомство в практичній діяльності з нормами ділового етикету соціального працівника; 

   – виховна - розвиток та  закріплення  професійно значущих компетентностей; формування моральних поглядів на професію соціального працівника; формування вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки та діяльності в процесі практики; використання знань з основ професійної етики та формування навичок їх реалізації на практиці.

  – методична – ознайомлення з інструкціями та посадовими обов’язками працівників, що стосуються соціального обслуговування; ознайомлення з вимогами щодо оформлення особових справ клієнтів з надання соціальної допомоги та послуг клієнтам.

   26.04.2023 року у Навчально-методичному центрі соціально-управлінської роботи відбулося засідання Вченої ради психолого-природничого факультету під головуванням декана проф. Павелківа В. Р. На засіданні завідувачем кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи проф. Пелехом Ю. В. було презентовано звіт про навчально-методичну, наукову, організаційну, виховну та громадську роботу кафедри та її структурних навчально-наукових підрозділів за останній навчальний рік. Звіт було обговорено членами ради та одноголосно схвалено.

Студентські роки – найкраща пора пізнавати світ в усьому його розмаїтті. А ще – ловити хвилю ЖИТТЯ, тут і тепер. Тому в перші вихідні початку квітня першокурсниці спеціальності 231 Соціальна робота (на чолі з доц. Оксенюк О. В.) вирушили в мандри до квітучого Закарпаття, до його обласного центру – міста Ужгорода. Адже Ужгород славиться красивим середньовічним замком і колоритним скансеном, квітневим пишноцвітом магнолій, айви і форзиції. А ще – найпотужнішим на Закарпатті Ужгородським національним університетом, де з 1996 року успішно функціонує кафедра соціології і соціальної роботи. Отож, ми спробували тісніше познайомитися із колегами-викладачами кафедри та студентами такої ж спеціальності з перспективою налагодження подальшої співпраці.

Дякуємо за теплу зустріч та її організацію проф. Бартош О.П.: ми дізналися про специфіку навчання зі спеціальності УжНУ, про цікаві проєкти, що реалізуються кафедрою за підтримки партнерів із Данії, Угорщини, Румунії; сфотографувались біля цікавенного маятника Фуко; посмакували доброї кави.

А також щиро вдячні завідувачу нашої кафедри проф. Пелеху Ю.В. за надані авторські праці для представлення РДГУ; декану ППФ проф. Павелківу В.Р. – за підтримку наших ініціатив; доц. Нечипорук Л.І. – за швидко укомплектовані нові студентські часописи і дружнє плече; ст. лаб. Гомон Н.Р. – за морально-психологічне підкріплення.

Два дні в Ужгороді пролетіли файно. Адже був ще Невицький замок серед місцевих гір; пошук візитівок міста – бронзових міні-скульптур по довгій набережній р. Уж та багато живого, не-екранного спілкування, за яким, як з’ясувалося, студенти сумують найбільше.

П.с. Сакури розквітнуть через два тижні :) .

Для українських науковців стартувала програма дистанційних дослідницьких грантів від ЄС без необхідності виїзду з України (http://surl.li/gevug).

Передбачено виконання дослідницьких проєктів у співпраці з партнерами з європейських наукових організацій. Проєкти триватимуть від 6 або 12 місяців. Дослідницькі групи можуть складатися від 2 до 5 (і більше) осіб.

Кінцевий термін подання заявок: 8 травня 2023 року.

→ Докладніше

    27.03.2023 року здобувачі освіти спеціальності 231 “Соціальна робота”, кваліфікації бакалавр з соціальної роботи психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету завершили вивчення актуальної навчальної дисципліни “Соціальна робота в інклюзивному освітньому просторі” (викл. професор Зоя Шевців). У процесі навчання студенти долучалися до неформальної освіти на платформі “ВІП.ОСВІТА” (дир. Оксана Гордійчук), вивчаючи нововведення в організацію інклюзивного навчання та умовами надання соціальної послуги обслуговування в ЗЗСО учням з ООП. Для узагальнення та систематизації знань, активізації мислення в умовах онлайн навчання, було використано уривки фільмів із створеного дидактичного кіно-кейсу. Застосовуючи методи мозкового штурму та обговорювання, закріплювали основну термінологію про інклюзивний простір, визначали маркери соціоадаптаційних труднощів героїв з метою розроблення індивідуального плану дитині з ОПП, задля формування та удосконалення у них soft skills (соціальних та вольових компетенцій) та визначення різного рівня соціальної підтримки.

    Бажаю майбутнім фахівцям з соціальної роботи успішно долати труднощі сьогодення, бути активними та рішучими. Надіюся, що отримані знання будуть використані ними у професійній діяльності.

Back to top