поддержка PHP 7

    27.03.2023 року здобувачі освіти спеціальності 231 “Соціальна робота”, кваліфікації бакалавр з соціальної роботи психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету завершили вивчення актуальної навчальної дисципліни “Соціальна робота в інклюзивному освітньому просторі” (викл. професор Зоя Шевців). У процесі навчання студенти долучалися до неформальної освіти на платформі “ВІП.ОСВІТА” (дир. Оксана Гордійчук), вивчаючи нововведення в організацію інклюзивного навчання та умовами надання соціальної послуги обслуговування в ЗЗСО учням з ООП. Для узагальнення та систематизації знань, активізації мислення в умовах онлайн навчання, було використано уривки фільмів із створеного дидактичного кіно-кейсу. Застосовуючи методи мозкового штурму та обговорювання, закріплювали основну термінологію про інклюзивний простір, визначали маркери соціоадаптаційних труднощів героїв з метою розроблення індивідуального плану дитині з ОПП, задля формування та удосконалення у них soft skills (соціальних та вольових компетенцій) та визначення різного рівня соціальної підтримки.

    Бажаю майбутнім фахівцям з соціальної роботи успішно долати труднощі сьогодення, бути активними та рішучими. Надіюся, що отримані знання будуть використані ними у професійній діяльності.

      Сьогодні проф. Пальчевському С. С. могло би бути 77. Лишилися на кафедрі книги за його авторством, спогади та фото, але так не вистачає живої доброї усмішки та щирого світлого гумору Степана Сергійовича!!

“…І хай спадають місячні ці зливи,

Хай хижий лис вдягається в росу,

Я все одно крізь морок ночі сивий

Цвіт папороті всім вам принесу!”

 

СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ВАМ, УЧИТЕЛЮ!!

    20.02.2023 року відбулося засідання гуртка (керівник – професор З. М. Шевців) із здобувачами освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету (кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи), спеціальності 231 «Соціальна робота» на тему «Соціальна робота в інклюзивному освітньому середовищі».

    Актуальність обраної теми визначається новими реаліями сьогодення, а саме: реалізацією освітньої парадигми ‑ включення дітей з особливими освітніми потребами в заклади освіти за місцем проживання та створення інклюзивних класів. Безпосередня організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладу освіти. Гарантом якісного інклюзивного навчання виступає вчитель, а особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечує асистент вчителя.

    Відповідно до законодавства в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним працівник, або одним із батьків учня, або уповноваженою ними особою. Отож інклюзія в освіті вимагає залучення до інклюзивного навчання фахівців соціономічних спеціальностей, зокрема соціальних працівників.

    Згідно з Законом України “Про повну загальну середню освіту” (частина 7 статті 26) асистент учня (дитини) є учасником освітнього процесу, що надає соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України “Про соціальні послуги” така соціальна послуга є однією з базових соціальних послуг, надання якої регламентується цим Законом та державним стандартом соціальної послуги. Асистент учня (дитини) відповідно до «Примірного положення про команду супроводу» залучається до складу команди супроводу дитини та має сприяти досягненню визначеної мети розвитку дитини способом соціальної адаптації, комунікації та соціально-побутової орієнтації. Асистент вчителя і асистента учня (дитини) виконують різні функції та мають різні обов’язки.

   Означена актуальність викликала необхідність підвищення рівня інклюзивної компетентності майбутніх соціальних працівників через уведення в ОП навчального контенту «Соціальна робота в інклюзивному освітньому середовищі»

     Цьогоріч на конкурс було подано 633 науково-дослідницькі проєкти у 64 секціях від 578 учнів 8-11 класів зі 136 закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти, які представили 36 територіальних громад Рівненщини.

    До роботи журі ІІ етапу конкурсу-захисту було залучено 154 науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також інших установ (джерело: http://surl.li/fgiur).

У роботі секції “Педагогіка” (23.02.23.‒24. 02. 23 р. р.) взяли участь 12 юних дослідників.

Голова журі: доц. Остапчук Микола Васильович.

Члени журі: доц. Тюска Валентина Борисівна.

У роботі секції “Прикладна фізика” (17.02.2023 р.) взяли участь 9 юних дослідників.

Голова журі: доц. Мислінчук Володимир Олександрович.

Члени журі: доц. Галатюк Михайло Юрійович і Малиновський Євгеній Вікторович.

Підсумкові протоколи можна переглянути на сайті РМАНУМ у розділі “КОНКУРС-ЗАХИСТ 2023”.

Щиро вітаємо учасників і переможців конкурсу-захисту.

 

     16 лютого 2023 року відбулося позачергове засідання кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету, під час якого розглянули питання залучення нових стейкхолдерів до освітньо-професійної програми “Соціальна робота”. До складу стейкхолдерів увійшла директор Департаменту соціальної політики Рівненської облдержадміністрації Роза Павлівна Слободенюк та директор Рівненського обласного центру соціальних служб Ананій Олександрович Бучак. У ході засідання члени кафедри привітали із ювілеєм доктора педагогічних наук, професора Шевців Зою Михайлівну і побажали їй невтомної енергії, натхнення, радості та здійснення бажання ВСІХ - ПЕРЕМОГИ.

 

Back to top