поддержка PHP 7

    26 квітня 2023 року відбулася настановна конференція з організації та проведення виробничої практики бакалаврів спеціальності «Соціальна робота», у якій взяли участь викладачі кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. Згідно з наказомпрактику проходитимуть студенти групи СР‑21.

    Керівник практики від кафедри професор Шевців З. М. ознайомила студентів із наказом та програмою проходження практики, повідомила студентівз метою практики, пояснили її завдання та зміст, порядок і терміни проходження, а також вимоги до оформлення її результатів та форму звітності.

   Особливістю виробничої практики студентів-бакалаврів є те, що у її змісті передбачено такі види діяльності:

    – робота в команді - здатність працювати як член команди працівників установи соціальної сфери; здатність співпрацювати з клієнтом та іншими спеціалістами для досягнення цілей клієнта; здатність ставитись з повагою до інших членів команди; здатність працювати як повноцінний член команди в екстремальній ситуації;

  – навчальна – участь у настановній та підсумковій конференціях щодо організації та проходження професійно-орієнтованої  практики; ведення щоденника практики з аналізом роботи кожного дня. У щоденнику відображається зміст проведеної студентом роботи, записуються спостереження, роздуми, зауваження керівників практики та власні пропозиції й рекомендації щодо оптимізації та проведення практики; знайомство з різними типами освітніх, соціальних, правових, корекційно-реабілітаційних закладів, з напрямами їх роботи, проблемами становлення цих закладів і розвитку їх на сучасному етапі; визначення специфіки роботи фахівців у цих закладах; вивчення документації, яка регламентує діяльність конкретних служб, закладів, організацій соціального захисту або соціальної допомоги; знайомство в практичній діяльності з нормами ділового етикету соціального працівника; 

   – виховна - розвиток та  закріплення  професійно значущих компетентностей; формування моральних поглядів на професію соціального працівника; формування вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки та діяльності в процесі практики; використання знань з основ професійної етики та формування навичок їх реалізації на практиці.

  – методична – ознайомлення з інструкціями та посадовими обов’язками працівників, що стосуються соціального обслуговування; ознайомлення з вимогами щодо оформлення особових справ клієнтів з надання соціальної допомоги та послуг клієнтам.

Back to top