поддержка PHP 7

    20.02.2023 року відбулося засідання гуртка (керівник – професор З. М. Шевців) із здобувачами освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету (кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи), спеціальності 231 «Соціальна робота» на тему «Соціальна робота в інклюзивному освітньому середовищі».

    Актуальність обраної теми визначається новими реаліями сьогодення, а саме: реалізацією освітньої парадигми ‑ включення дітей з особливими освітніми потребами в заклади освіти за місцем проживання та створення інклюзивних класів. Безпосередня організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладу освіти. Гарантом якісного інклюзивного навчання виступає вчитель, а особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечує асистент вчителя.

    Відповідно до законодавства в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним працівник, або одним із батьків учня, або уповноваженою ними особою. Отож інклюзія в освіті вимагає залучення до інклюзивного навчання фахівців соціономічних спеціальностей, зокрема соціальних працівників.

    Згідно з Законом України “Про повну загальну середню освіту” (частина 7 статті 26) асистент учня (дитини) є учасником освітнього процесу, що надає соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України “Про соціальні послуги” така соціальна послуга є однією з базових соціальних послуг, надання якої регламентується цим Законом та державним стандартом соціальної послуги. Асистент учня (дитини) відповідно до «Примірного положення про команду супроводу» залучається до складу команди супроводу дитини та має сприяти досягненню визначеної мети розвитку дитини способом соціальної адаптації, комунікації та соціально-побутової орієнтації. Асистент вчителя і асистента учня (дитини) виконують різні функції та мають різні обов’язки.

   Означена актуальність викликала необхідність підвищення рівня інклюзивної компетентності майбутніх соціальних працівників через уведення в ОП навчального контенту «Соціальна робота в інклюзивному освітньому середовищі»

Back to top